mail[Wesnoth-commits] r44703 - /trunk/po/wesnoth-units/vi.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on July 26, 2010 - 12:15:
Author: ivanovic
Date: Mon Jul 26 12:15:21 2010
New Revision: 44703

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=44703&view=rev
Log:
updated Vietnamese translation

Modified:
    trunk/po/wesnoth-units/vi.po

Modified: trunk/po/wesnoth-units/vi.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-units/vi.po?rev=44703&r1=44702&r2=44703&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-units/vi.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-units/vi.po Mon Jul 26 12:15:21 2010
@@ -5,7 +5,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2010-07-19 00:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-24 10:01+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-26 09:48+0700\n"
 "Last-Translator: Huynh Yen Loc <walkingcorpse13@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -413,7 +413,7 @@
 msgstr ""
 "Vẫn chưa được phép để mang bộ giáp đỏ bằng vàng vốn 
chỉ giành cho cấp cao "
 "nhất trong hàng ngũ người rồng thiêu đốt, những người 
rồng lửa này tô điểm "
-"bộ giáp của mình bàng bạc. Mặc dù họ chỉ mới bắt đầu 
hiến dâng cuộc sống cho "
+"bộ giáp của mình bằng bạc. Mặc dù họ chỉ mới bắt 
đầu hiến dâng cuộc sống cho "
 "ngọn lửa bùng cháy bên trong, sinh khí của nó đã phát ra qua 
da của họ, hun "
 "nóng lớp vảy của họ thành một màu xám đỏ."
 
@@ -621,7 +621,7 @@
 #. [unit_type]: id=Drake Warrior, race=drake
 #: data/core/units/drakes/Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr "Chiến sĩ người rồng"
+msgstr "Chiến binh người rồng"
 
 #. [unit_type]: id=Drake Warrior, race=drake
 #: data/core/units/drakes/Warrior.cfg:19
@@ -2806,7 +2806,7 @@
 "SPECIAL_NOTE^ Silver Magi are well-attuned to their magical natures and are 
"
 "highly resistant to non-physical damage."
 msgstr ""
-" Các pháp sư bạc hòa hợp với bản chất phép thuật và có 
sức kháng cự cao với "
+"Các pháp sư bạc hòa hợp với bản chất phép thuật và có 
sức kháng cự cao với "
 "những thiệt hại không phải vật lý."
 
 #. [unit_type]: id=Silver Mage, race=human
@@ -4119,8 +4119,8 @@
 "Với người thú, cung thường bị xem là một vũ khí hèn nhát; 
nhưng kể cả người "
 "thú, đặc biệt là khi còn trẻ và những cá thể có tầm vóc 
nhỏ yếu, rất thực "
 "dụng bất chấp cách nhìn nhận này. Người thú bắn cung ít 
khi được trang bị "
-"tốt, và không có vẻ được huấn luyện. Dù thô sơ, nhưng 
vũ khí của chúng vẫn "
-"khá nguy hiểm, và các cung thủ người thú hiếm khi đi một 
mình."
+"tốt, và không có hề được huấn luyện trước đó. Dù thô 
sơ, nhưng vũ khí của "
+"chúng vẫn khá nguy hiểm, và các cung thủ người thú hiếm khi 
đi một mình."
 
 #. [unit_type]: id=Orcish Assassin, race=orc
 #: data/core/units/orcs/Assassin.cfg:4
@@ -4138,10 +4138,10 @@
 msgstr ""
 "Dù một số người coi việc sử dụng chất độc là hèn 
nhát, nhưng nó vẫn là vũ "
 "khí ưa thích của người thú, đặc biệt là những cá thể 
có tầm vóc nhỏ bé. "
-"Người thú ám sát tẩm chất độc lên dao để ném, chúng 
thường yếu so với các "
-"tiêu chuẩn của người thú, nhưng nhanh nhẹn một cách đáng 
ngạc nhiên. Dù hiếm "
-"khi đánh đòn kết liễu, nhưng chiến thuật của chúng là 
một sự trợ lực đáng kể "
-"cho những đồng loại to lớn và tàn bạo hơn."
+"Người thú ám sát tẩm chất độc lên dao để ném, chúng 
thường yếu so với tiêu "
+"chuẩn của người thú, nhưng nhanh nhẹn một cách đáng ngạc 
nhiên. Dù hiếm khi "
+"đánh đòn kết liễu, nhưng chiến thuật của chúng là một 
sự trợ lực đáng kể cho "
+"những đồng loại to lớn và tàn bạo hơn."
 
 #. [attack]: type=blade
 #: data/core/units/orcs/Assassin.cfg:49 data/core/units/orcs/Slayer.cfg:48
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Mon Jul 26 12:20:17 2010