mail[Wesnoth-commits] r43225 - /trunk/po/wesnoth/sk.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on June 07, 2010 - 12:07:
Author: ivanovic
Date: Mon Jun  7 12:07:40 2010
New Revision: 43225

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=43225&view=rev
Log:
updated Slovak translation

Modified:
    trunk/po/wesnoth/sk.po

Modified: trunk/po/wesnoth/sk.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth/sk.po?rev=43225&r1=43224&r2=43225&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth/sk.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth/sk.po Mon Jun  7 12:07:40 2010
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2010-05-30 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-25 23:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-06 23:53+0100\n"
 "Last-Translator: aceman <acelists@xxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: \n"
@@ -84,7 +84,7 @@
 #. [advanced_preference]: type=boolean
 #: data/advanced_preferences.cfg:86
 msgid "Auto-open whisper windows in lobby"
-msgstr "Automaticky otvoriť okno na súkromné správy v čakárni"
+msgstr "Súkromné správy v čakárni otvoria okno"
 
 #. [advanced_preference]: type=boolean
 #: data/advanced_preferences.cfg:93
@@ -9637,7 +9637,7 @@
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:425
 msgid "Selected user: "
-msgstr "Vyber používateľa: "
+msgstr "Vybraný používateľ: "
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:124
 msgid "Leader: "
@@ -9653,7 +9653,7 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:175
 msgid "Waiting for game to start..."
-msgstr "Čakám, kým začne hra..."
+msgstr "Čaká sa na začiatok hry..."
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:198
 msgid "Getting game data..."
@@ -10347,9 +10347,6 @@
 #: src/upload_log.cpp:377
 msgid "Enable summary uploads"
 msgstr "Umožni posielanie štatistík"
-
-#~ msgid "$trait_name|: $trait_description "
-#~ msgstr "$trait_name|: $trait_description "
 
 #~ msgid "Multiplayer_AI^Default AI"
 #~ msgstr "Štandardná UI"
@@ -10423,10 +10420,10 @@
 #~ msgstr "Koniec"
 
 #~ msgid "Apply Filter"
-#~ msgstr "Použi filter"
+#~ msgstr "Použiť filter"
 
 #~ msgid "Invert"
-#~ msgstr "Invertuj"
+#~ msgstr "Invertovať"
 
 #~ msgid "Vacant Slots"
 #~ msgstr "Voľné miesta"
@@ -10444,29 +10441,32 @@
 #~ "Enable the games filter. If unchecked all games are shown, regardless of 
"
 #~ "any filter."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zapni filter hier. Ak nie je zvolené, zobrazia sa všetky hry, bez 
ohľadu "
+#~ "Zapnúť filter hier. Ak nie je zvolené, zobrazia sa všetky hry, bez 
ohľadu "
 #~ "na filter."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Show all games that do *not* match your filter. Useful for hiding games "
 #~ "you are not interested in."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zobraz všetky hry, ktoré nespĺňajú filter. Vhodné na skrytie hier, 
ktoré "
-#~ "nie sú zaujímavé."
+#~ "Zobraziť všetky hry, ktoré nespĺňajú filter. Vhodné na skrytie 
hier, "
+#~ "ktoré nie sú zaujímavé."
 
 #~ msgid "Only show games that have at least one vacant slot"
-#~ msgstr "Zobraz len hry s aspoň jedným voľným miestom"
+#~ msgstr "Zobraziť len hry s aspoň jedným voľným miestom"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Only show games that are played or observed by at least one of your "
 #~ "friends"
-#~ msgstr "Zobraz len hry, kde hrá alebo pozoruje niektorý tvoj priateľ"
+#~ msgstr "Zobraziť len hry, kde hrá alebo pozoruje niektorý tvoj 
priateľ"
 
 #~ msgid "Only show games whose title or description contain the entered 
text"
-#~ msgstr "Zobraz len hry, ktorých názov alebo popis obsahuje zadaný text"
+#~ msgstr "Zobraziť len hry, ktorých názov alebo popis obsahuje zadaný 
text"
 
 #~ msgid "Joining this game requires a password."
 #~ msgstr "Vstup do tejto hry vyžaduje heslo."
+
+#~ msgid "$trait_name|: $trait_description "
+#~ msgstr "$trait_name|: $trait_description "
 
 #~ msgid " (auth only)"
 #~ msgstr " (len pri autentifikácii)"
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Mon Jun 07 12:20:17 2010