mail[Wesnoth-commits] r33808 - in /trunk: changelog players_changelog po/wesnoth-tb/pl.po po/wesnoth-tutorial/pl.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on March 18, 2009 - 10:49:
Author: ivanovic
Date: Wed Mar 18 10:49:24 2009
New Revision: 33808

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=33808&view=rev
Log:
updated Polish translation

Modified:
  trunk/changelog
  trunk/players_changelog
  trunk/po/wesnoth-tb/pl.po
  trunk/po/wesnoth-tutorial/pl.po

Modified: trunk/changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/changelog?rev=33808&r1=33807&r2=33808&view=diff
==============================================================================
--- trunk/changelog (original)
+++ trunk/changelog Wed Mar 18 10:49:24 2009
@@ -3,8 +3,8 @@
  * Under the Burning Suns:
   * All portraits now have a transparent background (bug #13135)
 * Language and i18n:
-  * updated translations: Lithuanian, Portuguese (Brazil), Russian, Slovak,
-   Spanish
+  * updated translations: French, Lithuanian, Polish, Portuguese (Brazil),
+   Russian, Slovak, Spanish
 * User interface:
  * Grey game titles out when we're missing the era
  * Fix a dialog size problem returning invalid sizes (bug #13203)

Modified: trunk/players_changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/players_changelog?rev=33808&r1=33807&r2=33808&view=diff
==============================================================================
--- trunk/players_changelog (original)
+++ trunk/players_changelog Wed Mar 18 10:49:24 2009
@@ -4,8 +4,8 @@
 
 Version 1.5.14+svn:
  * Language and translations
-  * Updated translations: Lithuanian, Portuguese (Brazil), Russian, Slovak,
-   Spanish.
+  * Updated translations: French, Lithuanian, Polish, Portuguese (Brazil),
+   Russian, Slovak, Spanish.
 
 * User interface:
  * Grey game titles out when we're missing the era.

Modified: trunk/po/wesnoth-tb/pl.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tb/pl.po?rev=33808&r1=33807&r2=33808&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-tb/pl.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-tb/pl.po Wed Mar 18 10:49:24 2009
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-03-01 21:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-09 12:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-18 10:32+0100\n"
 "Last-Translator: Zbigniew Banach <z.banach@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: <z.banach@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 #. [campaign]: id=Two_Brothers
 #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:12
 msgid "A Tale of Two Brothers"
-msgstr "Opowieść o dwóch braciach"
+msgstr "Opowieść o Dwóch Braciach"
 
 #. [campaign]: id=Two_Brothers
 #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:13

Modified: trunk/po/wesnoth-tutorial/pl.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-tutorial/pl.po?rev=33808&r1=33807&r2=33808&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-tutorial/pl.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-tutorial/pl.po Wed Mar 18 10:49:24 2009
@@ -7,8 +7,8 @@
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2008-12-03 19:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-31 22:44+0100\n"
-"Last-Translator: Karol Nowak <grywacz@xxxxxxxxx>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-18 10:30+0100\n"
+"Last-Translator: Zbigniew Banach <z.banach@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: <z.banach@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -101,7 +101,7 @@
 "For this tutorial, you are playing Konrad. "
 msgstr ""
 "\n"
-"W tym samouczku będziesz grać Konradem."
+"W tym samouczku będziesz grać Konradem. "
 
 #. [message]: speaker=narrator
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/1_Tutorial.cfg:190
@@ -140,7 +140,7 @@
 "For this tutorial, you are playing Li'sar. "
 msgstr ""
 "\n"
-"W tym samouczku będziesz grać Li'sar."
+"W tym samouczku będziesz grać Li'sar. "
 
 #. [event]
 #. [event]: id=student moves 0}
@@ -287,7 +287,7 @@
 #. [message]: id=Delfador
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/1_Tutorial.cfg:429
 msgid "Hmm, maybe we should have started with a doll."
-msgstr "Hm, może powinniśmy byli zacząć od lalki."
+msgstr "Hm, może powinniśmy byli zacząć od kukły."
 
 #. [message]: id=student
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/1_Tutorial.cfg:433
@@ -416,7 +416,7 @@
 #. [message]: id=student
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/1_Tutorial.cfg:569
 msgid "I'll recruit some elves!"
-msgstr "Powołam do służby kilku elfów!"
+msgstr "Powołam do służby kilka elfów!"
 
 #. [event]
 #. [then]
@@ -860,7 +860,7 @@
 #. [message]: speaker=second_unit
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:237
 msgid "One lucky attack by an Orcish Grunt, and I'm done for!"
-msgstr "Jeden szczęśliwy atak orka rębacza i już po mnie!"
+msgstr "Jeden fortunny atak orka rębacza i już po mnie!"
 
 #. [message]: speaker=second_unit
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:248
@@ -1158,7 +1158,7 @@
 #. [else]
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:643
 msgid "Recruit an Elvish Shaman to your north"
-msgstr "Rekrutuj elficką szamankę na północ od siebie..."
+msgstr "Rekrutuj elficką szamankę na północ od siebie"
 
 #. [unit]: id=Elriend, type=Elvish Archer
 #. [else]
@@ -1433,7 +1433,7 @@
 "That Grunt is blocking the bridge! We must occupy that island before the "
 "Wolf Riders reach it."
 msgstr ""
-"Ork blokuje most! Musimy zająć tę wyspę, zanim dotrą do niej wilczy 
jeźdźcy."
+"Ork blokuje most! Musimy zająć tę wyspę, zanim dotrą do niej jeźdźcy 
wilków."
 
 #. [event]
 #: data/campaigns/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:1021
@@ -1774,11 +1774,11 @@
 "Throne. The South Guard was specifically designed as a beginner's campaign. 
"
 "Konrad, Li'sar and Delfador are characters from Heir to the Throne."
 msgstr ""
-"Udało Ci się pokonać orków! Teraz proponujemy zmierzyć się z jedną z 
"
-"kampanii udostępniających poziom Początkujący, jak na przykład 
Południowa "
-"Straż, Opowieść o Dwóch Braciach lub Następca Tronu. Południowa 
Straż "
-"została specjalnie zaprojektowana jako kampania dla początkujących. 
Konrad, "
-"Li'sar i Delfador są postaciami z kampanii Następca Tronu."
+"Udało Ci się pokonać orki! Teraz proponujemy zmierzyć się z jedną z 
kampanii "
+"posiadających poziom Początkujący, jak na przykład Południowa Straż, "
+"Opowieść o Dwóch Braciach lub Następca Tronu. Południowa Straż 
została "
+"specjalnie zaprojektowana jako kampania dla początkujących. Konrad, 
Li'sar i "
+"Delfador są postaciami z kampanii Następca Tronu."
 
 #. [unit_type]: id=Fighter, race=human
 #: data/campaigns/tutorial/units/Fighter.cfg:4
@@ -1794,8 +1794,8 @@
 "attack from enemies. However, they have the potential to become great "
 "warriors one day."
 msgstr ""
-"Młodzi i nieokrzesani, wojownicy dobrze walczą mieczem i są dość 
wrażliwi na "
-"ataki wrogów. Mimo tego mają potencjał, by pewnego dnia stać się 
wielkimi "
+"Młodzi i nieokrzesani wojownicy dobrze walczą mieczem, ale są dość 
narażeni "
+"na ataki wrogów. Mimo tego mają potencjał, by pewnego dnia stać się 
wielkimi "
 "wojownikami."
 
 #. [attack]: type=blade
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Wed Mar 18 12:00:42 2009