mail[Wesnoth-commits] r33778 - in /trunk: changelog players_changelog po/wesnoth-did/sk.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on March 17, 2009 - 22:10:
Author: ivanovic
Date: Tue Mar 17 22:10:05 2009
New Revision: 33778

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=33778&view=rev
Log:
updated Slovak translation

Modified:
  trunk/changelog
  trunk/players_changelog
  trunk/po/wesnoth-did/sk.po

Modified: trunk/changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/changelog?rev=33778&r1=33777&r2=33778&view=diff
==============================================================================
--- trunk/changelog (original)
+++ trunk/changelog Tue Mar 17 22:10:05 2009
@@ -3,7 +3,7 @@
  * Under the Burning Suns:
   * All portraits now have a transparent background (bug #13135)
 * Language and i18n:
-  * updated translations: Portuguese (Brazil), Russian
+  * updated translations: Portuguese (Brazil), Russian, Slovak
 * User interface:
  * Grey game titles out when we're missing the era
  * Fix a dialog size problem returning invalid sizes (bug #13203)
@@ -15,7 +15,7 @@
  * Fixed bug #13204: NR: Death event doesn't re-spawn Malifor as expected
  * Fixed bug #13198: Corrupt replay in MP
  * Fixed bug #13199: Map generation in mp fails when hills and size of 
hills 
-                     sliders are at max
+   sliders are at max
 
 Version 1.5.14:
 * Campaigns:

Modified: trunk/players_changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/players_changelog?rev=33778&r1=33777&r2=33778&view=diff
==============================================================================
--- trunk/players_changelog (original)
+++ trunk/players_changelog Tue Mar 17 22:10:05 2009
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Version 1.5.14+svn:
  * Language and translations
-  * Updated translations: Portuguese (Brazil), Russian.
+  * Updated translations: Portuguese (Brazil), Russian, Slovak.
 
 * User interface:
  * Grey game titles out when we're missing the era.

Modified: trunk/po/wesnoth-did/sk.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-did/sk.po?rev=33778&r1=33777&r2=33778&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-did/sk.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-did/sk.po Tue Mar 17 22:10:05 2009
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: wescamp-i 18n\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-02-23 14:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-08 23:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-12 18:19+0100\n"
 "Last-Translator: Stanislav Hoferek <shoferek@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1126,6 +1126,12 @@
 "into the dust. The attacks on Parthyn will stop here and now. When I bring "
 "word of your demise the town will cheer my triumphant return."
 msgstr ""
+"Už od začiatkov Wesnothu ste nás strašili a prepadali naše domovy. 
Ničili "
+"ste našu úrodu, zabíjali naše zvieratá. Priniesli ste vojnu tam, kde 
bol "
+"dovtedy mier, a smrť tam, kde bol život. Zabíjali ste nás bez 
varovania, a "
+"ničili ste všetko, čo bolo pre nás krásne. Zabili ste môjho otca a ja 
sa vám "
+"za to pomstím! Neočakávajte žiadnu ľútosť, už dávno ste stratili 
nádej na "
+"poslednú kvapku ľútosti. Útoky na Parthyn sa skončili tu a teraz!"
 
 #. [message]: speaker=Borth
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/05_Orc_War.cfg:192
@@ -1560,6 +1566,9 @@
 "is brewed in a complicated and mysterious procedure only known to a few "
 "priests and often used to fight resurrected creatures."
 msgstr ""
+"Toto bol účinok toho, čo bežní ľudia nazývajú svätená voda. Je to 
tekutina "
+"vytvorená zložitým postupom, ktorý dobre nepozná nikto, snáď s 
výnimkou "
+"niekoľko kňazov. Používa sa proti vyvolaným nemŕtvym."
 
 #. [message]: speaker=unit
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/07_A_Small_Favor.cfg:342
@@ -1730,6 +1739,9 @@
 "necromancers turn and begin walking down the pitch black tunnel, 
temporarily "
 "safe from pursuit."
 msgstr ""
+"Keď sa Darken Volk a Malin dostali von z vily, Darken magickým 
zaklínadlom "
+"zatarasil vstup. Dvaja černokňažníci tak mohli utiecť, bez strachu z "
+"prenasledovania."
 
 #. [part]
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/10_Alone_at_Last.cfg:28
@@ -1737,6 +1749,8 @@
 "They continue walking through the damp, cold air all through the morning 
and "
 "day, finally emerging as the last rays of sun sink below the horizon."
 msgstr ""
+"Pokračovali cez vlhké, studené ovzdušie celé ráno i deň, až kým 
posledné "
+"lúče slnka zmizli za horizontom."
 
 #. [side]
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/10_Alone_at_Last.cfg:80
@@ -1755,6 +1769,8 @@
 "Well, we made it out. We got your precious book. What's in it, anyway? And "
 "what do we do now?"
 msgstr ""
+"Máme to, zvládli sme to. Máme tvoju drahocennú knihu. Čo v nej vlastne 
je? A "
+"čo teraz urobíme?"
 
 #. [message]: speaker=Darken Volk
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/10_Alone_at_Last.cfg:200
@@ -1907,6 +1923,8 @@
 "We'll see how well your pompous words protect you from the blades of the "
 "undead once I have finished this upstart."
 msgstr ""
+"Uvidíme, ako ťa tvoje velkolepé rečičky ochránia pred zbraňami v 
rukách "
+"nemŕtvych."
 
 #. [message]: speaker=Dela Keshar
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/10_Alone_at_Last.cfg:448
@@ -1989,6 +2007,12 @@
 "spirits of others. Because he retains his own will, however, the lich can "
 "call upon the awesome powers of the spirit world.'"
 msgstr ""
+"A tak začal čítať knihu, ktorú získal: 'Kúzla temnej mágie dokážu 
uvolniť "
+"dušu od tela. Kto sa chce stať kostejom, musí preniesť zaklínadlá s "
+"posledným dychom. Tak ako dokáže černokňažník ovládnuť svoju 
dušu, môže "
+"ovládať aj duše ostatných. Samotný černokňažník však dokáže 
používať svojho "
+"ducha naplno, istým spôsobom ostáva sám sebou, čo mu umožňuje 
využívať "
+"obrovský magický potenciál.'"
 
 #. [part]
 #: 
data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/11_Descent_into_Darkness.cfg:28
@@ -1999,6 +2023,11 @@
 "overrun by orcs, it rekindles hatred within him. With renewed purpose, he "
 "raises his undead minions and travels northward."
 msgstr ""
+"Slová, myšlienky... Keď celý Wesnoth Malina odsúdil do vyhnanstva, 
podarilo "
+"sa mu nájsť útočisko v tichej dedine, kde len málokedy sa povedalo 
viac ako "
+"niekoľko slov. Keď sa do jeho uší dostalo, že obrana mesta Parthyn 
bola "
+"premožená a mesto vyrabované orkami. Malin zúril, a s novým 
odhodlaním "
+"vyvolal svojich nemŕtvych a tiahol s nimi na sever."
 
 #. [part]
 #: 
data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/11_Descent_into_Darkness.cfg:33
@@ -2372,6 +2401,8 @@
 "Once he chose this unlife for himself and his soldiers, he forfeited any "
 "claim to our compassion. Does it even matter who he was?"
 msgstr ""
+"Akonáhle niekto prepadne tomuto akože životu, urobí všetko preto, aby 
si "
+"nárokoval životy ostatných. Vie tu niekto, kto vôbec kedysi bol tento 
týpek?"
 
 #. [message]: role=second
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/scenarios/12_Endless_Night.cfg:413
@@ -2458,6 +2489,11 @@
 "proficient are more than a match for any orcs foolish enough to engage them 
"
 "in combat."
 msgstr ""
+"Na hraniciach kráľovstva Wesnoth sa musia všetci bojaschopní, muži i 
ženy, "
+"vycvičiť pre boj s orkami. Je to jediná možnosť, ako ochrániť mestá 
pred "
+"rabovaním. Kým muži trénujú boj na blízko s mečom a na diaľku s 
lukom, ženy "
+"si osvojujú umenie boja s palicami a prakmi. Najšikovnejšie z nich sú 
viac "
+"ako vyrovnaným súperom pre orkov, ktorí im prídu do cesty."
 
 #. [attack]: type=impact
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/units/frontier-baroness.cfg:93
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Tue Mar 17 23:40:24 2009