mail[Wesnoth-commits] r33709 - /website/start/1.6/po/ca.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by jorda on March 15, 2009 - 21:58:
Author: jorda
Date: Sun Mar 15 21:58:44 2009
New Revision: 33709

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=33709&view=rev
Log:
Update Catalan translation

Modified:
    website/start/1.6/po/ca.po

Modified: website/start/1.6/po/ca.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/website/start/1.6/po/ca.po?rev=33709&r1=33708&r2=33709&view=diff
==============================================================================
--- website/start/1.6/po/ca.po (original)
+++ website/start/1.6/po/ca.po Sun Mar 15 21:58:44 2009
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-03-15 21:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-26 21:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-15 21:58+0100\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <jorda@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Catalan <wesnoth-ca@xxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,7 +55,6 @@
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:35
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<em>March ??, 2009</em>. Once again it's time for that epoch-making event, 
a "
 "Wesnoth stable release. The Battle for Wesnoth team is proud to release "
@@ -65,12 +64,14 @@
 "href='#download'>available for download</a> now for Windows, Mac OS X and "
 "various GNU/Linux distributions."
 msgstr ""
-"<em>?? de març de 2009</em>. L'equip de Wesnoth s'enorgulleix de presentar 
"
-"la versió 1.6 de «La Batalla per Wesnoth», un joc <a 
href='http://www.gnu.org/";
+"<em>?? de març de 2009</em>. Un cop més ha arribat el moment d'anunciar 
un "
+"esdeveniment d'aquells que marquen història, una nova versió estable de "
+"Wesnoth.L'equip de Batalla per Wesnoth s'enorgulleix de presentar la 
versió "
+"1.6 de <em>La Batalla per Wesnoth</em>, un joc <a href='http://www.gnu.org/";
 "philosophy/philosophy.html'>lliure</a> d'estratègia per torns, amb una "
-"ambientació fantàstica i certs elements de rol. El joc ja està <a "
-"href='#download'>disponible</a> ara per a Windows, Mac OS X, i diverses "
-"distribucions GNU/Linux."
+"ambientació fantàstica i certs elements de rol. El joc <a "
+"href='#download'>ja està disponible</a> ara per a Windows, Mac OS X, i "
+"diverses distribucions GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:45
@@ -84,21 +85,18 @@
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:50
-#, fuzzy
 msgid "<a href='#campaigns'>Campaigns</a>"
-msgstr "<a href='#campdev'>Per a creadors de campanyes</a>"
+msgstr "<a href='#campaigns'>Campanyes</a>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:51
-#, fuzzy
 msgid "<a href='#multiplayer'>Multiplayer</a>"
-msgstr "<a href='#players'>Per a jugadors</a>"
+msgstr "<a href='#multiplayer'>Multijugador</a>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:52
-#, fuzzy
 msgid "<a href='#general'>General</a>"
-msgstr "<a href='#download'>Descarrega</a>"
+msgstr "<a href='#general'>General</a>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:55
@@ -141,12 +139,12 @@
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><h4>
 #: template.html:72
 msgid "Campaigns"
-msgstr ""
+msgstr "Campanyes"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><div><div><a>
 #: template.html:75
 msgid "<a href='images/start-2-full.jpg'>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='images/start-2-full.jpg'>"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <html><body><div><div><div><div><div><img>
 #: template.html:75 template.html:109 template.html:135 template.html:169
@@ -164,6 +162,15 @@
 "wesnoth.org/forum/viewtopic.php?f=8&amp;t=21413\">Wesnoth-UMC-Dev project</"
 "a>, where it spent a few months being adapted for mainline."
 msgstr ""
+"Hi ha una nova campanya, <em>La llegenda de Wesmere</em>, amb noves opcions 
"
+"de joc com ara la possibilitat d'utilitzar l'IA del joc com a comandant 
d'un "
+"bàndol aliat (en un escenari), tot i establint els objectius desitjats. "
+"Podeu trobar aquesta opció amagada clicant sobre els comandants aliats amb 
"
+"el boto dret del ratolí, durant el setè escenari de la campanya. 
L'adaptació "
+"d'aquesta campanya per tal de permetre'n la seva inclusió com a campanya "
+"oficial l'ha dut a terme el <a 
href=\"http://www.wesnoth.org/forum/viewtopic.";
+"php?f=8&amp;t=21413\">projecte Wesnoth-UMC-Dev</a>, que hi ha estat "
+"treballant durant uns mesos."
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:88
@@ -188,9 +195,8 @@
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><dl><dt>
 #: template.html:101
-#, fuzzy
 msgid "Multiplayer"
-msgstr "Campanyes multijugador"
+msgstr "Multijugador"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:103
@@ -203,7 +209,7 @@
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><div><div><a>
 #: template.html:109
 msgid "<a href='images/start-1-full.jpg'>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='images/start-1-full.jpg'>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:112
@@ -263,7 +269,7 @@
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><h4>
 #: template.html:129
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "General"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:131
@@ -275,7 +281,7 @@
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><div><div><a>
 #: template.html:135
 msgid "<a href='images/start-4-full.jpg'>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='images/start-4-full.jpg'>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:138
@@ -316,9 +322,8 @@
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><h3>
 #: template.html:159
-#, fuzzy
 msgid "For Content Developers"
-msgstr "Per a creadors de campanyes"
+msgstr "Per a creadors de continguts"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:161
@@ -333,7 +338,7 @@
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><div><div><a>
 #: template.html:169
 msgid "<a href='images/start-3-full.jpg'>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='images/start-3-full.jpg'>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:172
@@ -371,7 +376,6 @@
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><p>
 #: template.html:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Battle for Wesnoth is made available under the <a href='http://www.gnu.org/";
 "licenses/gpl-2.0.html'>GNU General Public License</a> (GPL). Source code is 
"
@@ -382,8 +386,8 @@
 "systems, including Linux and Windows and Mac OS X."
 msgstr ""
 "Batalla per Wesnoth està disponible sota la <a href='http://www.gnu.org/";
-"copyleft/gpl.html'>Llicència Pública General</a> (GPL). El codi font 
està "
-"disponible a <a href='http://www.wesnoth.org'>wesnoth.org</a> on també "
+"copyleft/gpl-2.0.html'>Llicència Pública General</a> (GPL). El codi font "
+"està disponible a <a href='http://www.wesnoth.org'>wesnoth.org</a> on 
també "
 "podreu trobar les instruccions necessàries per <a 
href='http://wesnoth.org/";
 "wiki/CompilingWesnoth'>compilar-lo</a> des de diversos sistemes operatius. "
 "També disposeu de paquets preparats per als sistemes operatius més 
populars, "
@@ -391,13 +395,12 @@
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:207
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong> <a href='http://downloads.sourceforge.net/wesnoth/wesnoth-1.6.tar.";
 "bz2?download'>Source code</a> </strong>"
 msgstr ""
 "<strong> <a href='http://downloads.sourceforge.net/wesnoth/wesnoth-1.6.tar.";
-"gz?download'>Codi font</a> </strong>"
+"bz2?download'>Codi font</a> </strong>"
 
 # type: Content of: <html><body><div><div><div><ul><li>
 #: template.html:212
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Sun Mar 15 22:20:28 2009