mail[Wesnoth-commits] r33623 - /trunk/po/wesnoth-utbs/pl.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on March 14, 2009 - 11:58:
Author: ivanovic
Date: Sat Mar 14 11:58:20 2009
New Revision: 33623

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=33623&view=rev
Log:
updated Polish translation

Modified:
    trunk/po/wesnoth-utbs/pl.po

Modified: trunk/po/wesnoth-utbs/pl.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-utbs/pl.po?rev=33623&r1=33622&r2=33623&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-utbs/pl.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-utbs/pl.po Sat Mar 14 11:58:20 2009
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-03-01 21:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-13 21:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-14 11:51+0100\n"
 "Last-Translator: Zbigniew Banach <z.banach@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <z.banach@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -12115,17 +12115,16 @@
 
 #. [message]: speaker=Kaleh
 #: 
data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/10_Speaking_with_the_Fishes.cfg:495
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right. I believe Melusand, strange as her tale sounds. From all I "
 "have seen Yechnagoth truly is a scourge on this earth, and I would gladly "
 "give up my life for a chance to destroy her once and for all. But this is "
 "not a choice that I can make for all of our people."
 msgstr ""
-"Macie rację. Wierzę Melusand, choć jej opowieść brzmi 
nieprawdopodobnie. Z "
-"tego co widziałem, Yechnagoth jest zaiste zmorą tej ziemi i z chęcią 
oddam "
-"swoje życie za możliwość zniszczenia jej raz na zawsze. Lecz to nie 
jest "
-"decyzja, którą mogę podjąć za nas wszystkich."
+"Macie rację. Wierzę Melusand, choć jej opowieść jest przedziwna. 
Przekonałem "
+"się na własne oczy, że Yechnagoth jest zaiste zmorą tej ziemi i bez 
wahania "
+"oddałbym życie za możliwość zniszczenia jej raz na zawsze. Nie mogę 
jednak "
+"podjąć takiej decyzji za nas wszystkich."
 
 #. [message]: speaker=Nym
 #: 
data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/10_Speaking_with_the_Fishes.cfg:500
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Sat Mar 14 12:20:20 2009