mail[Wesnoth-commits] r33565 - in /trunk: changelog players_changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/wesnoth-lib/nl.po po/wesnoth/nl.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on March 11, 2009 - 23:55:
Author: ivanovic
Date: Wed Mar 11 23:55:35 2009
New Revision: 33565

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=33565&view=rev
Log:
updated Dutch translation

Modified:
  trunk/changelog
  trunk/players_changelog
  trunk/po/wesnoth-editor/nl.po
  trunk/po/wesnoth-lib/nl.po
  trunk/po/wesnoth/nl.po

Modified: trunk/changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/changelog?rev=33565&r1=33564&r2=33565&view=diff
==============================================================================
--- trunk/changelog (original)
+++ trunk/changelog Wed Mar 11 23:55:35 2009
@@ -2,8 +2,8 @@
 * Graphics:
  * New portrait for the female Assassin, Gryphon Rider, longbowman.
 * Language and i18n:
-  * updated translations: Chinese (Simplified), Czech, German, Lithuanian,
-   Polish, Russian, Slovak
+  * updated translations: Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German,
+   Lithuanian, Polish, Russian, Slovak
  * updated DejaVuSans to 2.29
 * User interface:
  * Fix an assertion failure when an unexpected mouse button was used

Modified: trunk/players_changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/players_changelog?rev=33565&r1=33564&r2=33565&view=diff
==============================================================================
--- trunk/players_changelog (original)
+++ trunk/players_changelog Wed Mar 11 23:55:35 2009
@@ -6,8 +6,8 @@
  * Graphics:
   * New portrait for the female Assassin, Gryphon Rider, Longbowman.
  * Language and translations
-  * Updated translations: Chinese (Simplified), Czech, German, Lithuanian,
-   Polish, Russian, Slovak.
+  * Updated translations: Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German,
+   Lithuanian, Polish, Russian, Slovak.
 
 Version 1.5.13:
  * Graphics:

Modified: trunk/po/wesnoth-editor/nl.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-editor/nl.po?rev=33565&r1=33564&r2=33565&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-editor/nl.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-editor/nl.po Wed Mar 11 23:55:35 2009
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: wesnoth-editor\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-03-01 12:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-01 22:48+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-11 17:22+0100\n"
 "Last-Translator: Alexander van Gessel (AI/AI0867) <AI0867@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -325,6 +325,10 @@
 "the cursor. Pressing a number key by itself will scroll to that player's "
 "starting position."
 msgstr ""
+"Welke speler moet hier starten? Je kan alt en een nummerknop gebruiken om 
de "
+"startpositie voor een speler in te stellen en del om de startpositie onder "
+"de cursor te verwijderen. Het indrukken van een nummerknop schuift het "
+"scherm naar de startpositie van die speler."
 
 #: src/gui/dialogs/editor_settings.cpp:119
 msgid "Custom setting"

Modified: trunk/po/wesnoth-lib/nl.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-lib/nl.po?rev=33565&r1=33564&r2=33565&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-lib/nl.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-lib/nl.po Wed Mar 11 23:55:35 2009
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-03-08 22:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-01 22:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-11 17:23+0100\n"
 "Last-Translator: Alexander van Gessel (AI/AI0867) <AI0867@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Dutch <foppe.benedictus@xxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1247,6 +1247,8 @@
 #: src/game_preferences_display.cpp:347
 msgid "Uncheck to delete the saved password (on exit)."
 msgstr ""
+"Haal het vinkje weg om het opgeslagen wachtwoord te verwijderen. (bij het "
+"afsluiten)"
 
 #: src/game_preferences_display.cpp:350
 msgid "Do not show messages about players joining the multiplayer lobby"

Modified: trunk/po/wesnoth/nl.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth/nl.po?rev=33565&r1=33564&r2=33565&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth/nl.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth/nl.po Wed Mar 11 23:55:35 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-03-10 00:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-12 17:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-11 17:15+0100\n"
 "Last-Translator: Alexander van Gessel (AI/AI0867) <AI0867@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Dutch translation <foppe.benedictus@xxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -36,7 +36,7 @@
 #. [advanced_preference]: type=boolean
 #: data/_main.cfg:70
 msgid "Keep scrolling when mouse leaves window"
-msgstr ""
+msgstr "Blijf schuiven als de muis het venster verlaat"
 
 #. [advanced_preference]: type=boolean
 #: data/_main.cfg:77
@@ -2013,15 +2013,15 @@
 
 #. [topic]: id=traits_dim
 #: data/core/help.cfg:440
-#, fuzzy
 msgid "Dim"
-msgstr "dom"
+msgstr "Dom"
 
 #. [topic]: id=traits_dim
 #: data/core/help.cfg:441
 msgid ""
 "Units with trait Dim suffer a 20% increase in experience required to 
advance."
 msgstr ""
+"Eenheden met het kenmerk Dom hebben 20% meer ervaring nodig om te 
promoveren."
 
 #. [topic]: id=traits_dim
 #: data/core/help.cfg:443
@@ -2031,20 +2031,20 @@
 "Dim is a trait all too common in goblins and other lesser species. There 
are "
 "reasons these species are lesser, and this is one of them."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dom is een kenmerk dat weidverspreid is onder de kobolds en andere lagere "
+"soorten. Er zijn redenen dat deze soorten minder zijn en dit is er een van."
 
 #. [topic]: id=traits_slow
 #: data/core/help.cfg:448
-#, fuzzy
 msgid "Slow"
-msgstr "Vertraagd"
+msgstr "Traag"
 
 #. [topic]: id=traits_slow
 #: data/core/help.cfg:449
-#, fuzzy
 msgid "Slow units have -1 movement but 5% more hitpoints."
-msgstr ""
-"Snelle eenheden kunnen elke beurt een extra zet doen, maar hebben 5% minder 
"
-"hitpoints."
+msgstr "Trage eenheden hebben een zet minder, maar hebben 5% meer hitpoints."
 
 #. [topic]: id=traits_slow
 #: data/core/help.cfg:451
@@ -2055,17 +2055,23 @@
 "a movement penalty but are compensated for it with a slight increase in "
 "endurance."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dik van lichaam en onhandig, kunnen de trage individuen van de kobolds zich 
"
+"minder verlaatsen. Ze worden gecompenseerd door een kleine hoeveelheid 
extra "
+"uithoudingsvermogen."
 
 #. [topic]: id=traits_weak
 #: data/core/help.cfg:456
-#, fuzzy
 msgid "Weak"
-msgstr "zwak"
+msgstr "Zwak"
 
 #. [topic]: id=traits_weak
 #: data/core/help.cfg:457
 msgid "Units with trait Weak get a -1 increment in hitpoints and melee 
damage."
 msgstr ""
+"Eenheden met het kenmerk Zwak krijgen 1 minder hitpoints en doen op korte "
+"afstand 1 minder schade per aanval."
 
 #. [topic]: id=..terrains
 #: data/core/help.cfg:465
@@ -8712,10 +8718,10 @@
 "de server verwijderen!"
 
 #: src/multiplayer.cpp:354
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Error in the login procedure (the server had no seed for your connection)."
-msgstr "Fout in de login procedure."
+msgstr ""
+"Fout in de login procedure. (de server had geen bron voor jouw verbinding)"
 
 #: src/multiplayer.cpp:357
 msgid "The password you provided was incorrect."
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Thu Mar 12 09:20:17 2009