mail[Wesnoth-commits] r33344 - /trunk/po/wesnoth/cs.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on March 04, 2009 - 22:43:
Author: ivanovic
Date: Wed Mar  4 22:43:30 2009
New Revision: 33344

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=33344&view=rev
Log:
updated Czech translation

Modified:
    trunk/po/wesnoth/cs.po

Modified: trunk/po/wesnoth/cs.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth/cs.po?rev=33344&r1=33343&r2=33344&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth/cs.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth/cs.po Wed Mar  4 22:43:30 2009
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-03-01 21:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 19:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-04 20:19+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimír Slávik <slavik.vladimir@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Czech <wesnoth-cs-l@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2008,15 +2008,16 @@
 
 #. [topic]: id=traits_dim
 #: data/core/help.cfg:440
-#, fuzzy
 msgid "Dim"
-msgstr "hloupý"
+msgstr "Hloupý"
 
 #. [topic]: id=traits_dim
 #: data/core/help.cfg:441
 msgid ""
 "Units with trait Dim suffer a 20% increase in experience required to 
advance."
 msgstr ""
+"Jednotky s vlastností hloupý vyžadují o 20% více zkušeností pro 
postup na "
+"další úroveň."
 
 #. [topic]: id=traits_dim
 #: data/core/help.cfg:443
@@ -2026,19 +2027,21 @@
 "Dim is a trait all too common in goblins and other lesser species. There 
are "
 "reasons these species are lesser, and this is one of them."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Hloupost je velmi častá u goblinů a jiných nižších druhů. Nakonec, 
nejsou "
+"nižší jen tak pro nic za nic..."
 
 #. [topic]: id=traits_slow
 #: data/core/help.cfg:448
-#, fuzzy
 msgid "Slow"
-msgstr "zpomalený"
+msgstr "Pomalý"
 
 #. [topic]: id=traits_slow
 #: data/core/help.cfg:449
-#, fuzzy
 msgid "Slow units have -1 movement but 5% more hitpoints."
 msgstr ""
-"Rychlé jednotky mají navíc 1 pohybový bod, ale o 5% nižší HP než je 
obvyklé."
+"Pomalé jednotky mají o 1 pohybový bod méně, ale o 5% vyšší HP než 
je obvyklé."
 
 #. [topic]: id=traits_slow
 #: data/core/help.cfg:451
@@ -2049,17 +2052,21 @@
 "a movement penalty but are compensated for it with a slight increase in "
 "endurance."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Masivní a neohrabaní jedinci z řad goblinů a dalších druhů se 
pohybují "
+"pomaleji, ale vyvažuje to o něco větší výdrž."
 
 #. [topic]: id=traits_weak
 #: data/core/help.cfg:456
-#, fuzzy
 msgid "Weak"
-msgstr "slabý"
+msgstr "Slabý"
 
 #. [topic]: id=traits_weak
 #: data/core/help.cfg:457
 msgid "Units with trait Weak get a -1 increment in hitpoints and melee 
damage."
 msgstr ""
+"Jednotky s vlastností slabý mají o jedna nižší životy a zranění 
při útoku."
 
 #. [topic]: id=..terrains
 #: data/core/help.cfg:465
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Wed Mar 04 23:00:13 2009