mail[Wesnoth-commits] r28337 - in /branches/1.4: changelog po/wesnoth/da.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by david on August 06, 2008 - 00:11:
Author: torangan
Date: Wed Aug 6 00:11:10 2008
New Revision: 28337

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=28337&view=rev
Log:
danish translation update

Modified:
  branches/1.4/changelog
  branches/1.4/po/wesnoth/da.po

Modified: branches/1.4/changelog
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/branches/1.4/changelog?rev=28337&r1=28336&r2=28337&view=diff
==============================================================================
--- branches/1.4/changelog (original)
+++ branches/1.4/changelog Wed Aug 6 00:11:10 2008
@@ -1,6 +1,6 @@
 Version 1.4.4+svn:
 * language and i18n:
-  * updated translations: Chinese (Traditional), Italian
+  * updated translations: Chinese (Traditional), Danish, Italian
  * fonts: DejaVuSans 2.26
 
 Version 1.4.4:

Modified: branches/1.4/po/wesnoth/da.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/branches/1.4/po/wesnoth/da.po?rev=28337&r1=28336&r2=28337&view=diff
==============================================================================
--- branches/1.4/po/wesnoth/da.po (original)
+++ branches/1.4/po/wesnoth/da.po Wed Aug 6 00:11:10 2008
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.3+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2008-08-03 10:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-18 13:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-05 13:44+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@xxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk@xxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5220,6 +5220,59 @@
 "individuals tend to specialize in other skills, like archery or "
 "assassination."
 msgstr ""
+"Af fremtræden er orker halvt menneske halvt udyr. de er højere, mere 
solidt "
+"bygget og stærkere end mennesker. De er krigeriske, rå og onde af natur. "
+"Deres blod er mørkere og tykkere end det hos normale mennesker og de går "
+"ikke op i personlig hygiejne eller deres personlige fremtræden. Selvom 
orker "
+"er voldelige, selv internt, er de stammeorienterede; en ork rejser aldrig "
+"langt væk eller lever i grupper mindre end et halvt dusin.\n"
+"\n"
+"<header>text='Samfund'</header>\n"
+"Næsten alle orker er medlem i en stamme eller klan. Forholdene mellem 
naboer "
+"er ofte voldelige, undtagen når en fælles fjende truer deres eksistens 
eller "
+"muligheden for et stort plyndringstogt kan overskygge deres uenigheder. "
+"Undertiden fremkommer en enkelt stærk høvding som er i stand til at lede "
+"flere stammer, normalt igennem udbredt brug af trusler og repressalier. En "
+"orkstamme i fredelige tider er hovedsagelig beskæftiget med at forberede 
sig "
+"på den næste væbnede konflikt. Orker vides at have et begrænset 
kendskab til "
+"det at kunne skrive - normalt i blod - men det bruges hovedsagelig til at "
+"sende fornærmelser eller trusler til og fra stammelederne.\n"
+"Orksamfund er baseret på styrke; magt giver rettigheder og en leder står 
kun "
+"i spidsen og overlever så længe at ingen anden er i stand til at tage 
magten "
+"fra ham. En konstant kamp efter magt ulmer hele tiden blandt potentielle "
+"stammehøvdinge. En orkleder lever sjældent mere end en håndfuld år hvor 
han "
+"kan nyde sin fulde autoritet, hvorefter han ofte bliver dræbt af en 
aspirant "
+"ude efter hans stilling. Dog viser historien nogle få undtagelser. Orker 
har "
+"ingen specielle æreskodekser og selvom rå styrke normalt er den 
foretrukne "
+"metode hvorved styrken fremvises, så anvende også snigmord, giftmord og "
+"baghold som fuldstændige accepterede måder at fremme sin egen sag på.\n"
+"\n"
+"Orker lever for det meste i landlige omgivelser, ofte i bakkede områder "
+"eller bjergrige regioner, undertiden i huler. De sår ikke afgrøder eller "
+"holder kvæg, men de er dygtige jægere på grund af deres fysiske statur 
og "
+"brutalitet. PÃ¥ grund af deres store antal er de i stand til at jage alt "
+"levende til døde i et område så kun dyr mindre end gnavere er tilbage. 
PÃ¥ "
+"grund af dette og deres ustabile ledelsesforhold har orkstammer en tendens "
+"til at føre et semi-nomade liv, hvor de ikke slår sig fast ned i et 
område i "
+"særlig lang tid. De større stammer kan sætte sig på et område i år og 
endog "
+"årtier hvor de kan fremvise store lejre der til nød kan sammenlignes med "
+"byer. Disse kan dog ofte hurtigt rives ned igen og flyttes til et andet "
+"område sammen med hele stammen.\n"
+"\n"
+"Den ældste kendte ork blev omkring 50-60 år gammel, men meget få bliver 
så "
+"gamle. De fleste bliver kun 20-30 år og dør ofte i krig eller af en "
+"artsfælles hånd. De ældste orker er ofte shamaner, som måske er de 
eneste "
+"som andre orker anser for at være troværdige og neutrale. Årsagen til 
dette "
+"er ukendt, da shamanerne ofte ikke direkte indgår i stammens aktiviteter, "
+"men mere fungerer som rådgivere; en aktiviet som ellers normalt ikke 
bliver "
+"tolereret blandt orker. Shamaner er på mange måder det modsatte af andre "
+"orker; de er ofte fysisk svagere og mangler evner i krigsførelse. På 
trods "
+"af deres afhængighed af rå styrke, så er det ikke alle orker som fra "
+"barnsbens af har denne mulighed. Mange orker fødes mindre og svagere end 
de "
+"andre, og de sættes allerede som spædbørn på plads af deres stærkere "
+"kammerater. De stærkere vil få mere mad og dermed blive endnu stærkere, 
mens "
+"deres svagere brødre bliver mindre. Nogle af disse individer har det med 
at "
+"specialisere sig indenfor andre våbenarter, såsom buen eller snigmord."
 
 #. [race]
 #: data/core/units.cfg:218
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Wed Aug 06 02:01:19 2008