mail[Wesnoth-commits] r20767 - /trunk/po/wesnoth/fi.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by crazy-ivanovic on September 29, 2007 - 10:51:
Author: ivanovic
Date: Sat Sep 29 10:50:43 2007
New Revision: 20767

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=20767&view=rev
Log:
updated Finnish translation

Modified:
    trunk/po/wesnoth/fi.po

Modified: trunk/po/wesnoth/fi.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth/fi.po?rev=20767&r1=20766&r2=20767&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth/fi.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth/fi.po Sat Sep 29 10:50:43 2007
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2007-09-24 11:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-27 00:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-29 11:24+0200\n"
 "Last-Translator: Samu Voutilainen <ec5983@xxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1688,7 +1688,6 @@
 msgstr "metsää"
 
 #: data/core/help.cfg:390
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Forests represent any woodland with significant undergrowth, enough to "
 "hinder passage. Though they slow nearly everyone down, forests do offer "
@@ -1719,6 +1718,7 @@
 "korkeintaan 40%. Haltioiden - jopa heidän ratsastavien yksiköidensä - "
 "puolustus metsässä on 60% tai 70%. Kääpiöiden puolustus metsässä on 
yleensä "
 "vain 30%.\n"
+"\n"
 
 #: data/core/help.cfg:395
 msgid "Hills"
@@ -1987,24 +1987,23 @@
 msgstr "valaistu luola"
 
 #: data/core/help.cfg:516
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rare patches of the underground world are illuminated by light from the "
 "surface shining down into the gloomy darkness. This provides an attack 
bonus "
 "for lawful units and removes the attack bonus from chaotic units. In all "
 "other regards this terrain is functionally identical to normal cave 
terrains."
 msgstr ""
-"Valaistuun luolankohtaan pääsee hiukan valoa maanpinnalta, läpäisten "
-"pelottavan pimeyden. Valo antaa hyökkäysetua lainkuuliaisille yksiköille 
ja "
-"poistaa vastaavan edun kaoottisilta yksiköiltä. Muuten tämä maasto on 
täysin "
-"samanlainen kuin tavallinen luolamaasto."
+"Harvoin tapaa näitä maanalaisen maan paloja, joihin pääsee hiukan valoa 
"
+"maanpinnalta, läpäisten pelottavan pimeyden. Valo antaa hyökkäysetua "
+"lainkuuliaisille yksiköille ja poistaa vastaavan edun kaoottisilta "
+"yksiköiltä. Muuten tämä maasto on täysin samanlainen kuin tavallinen "
+"luolamaasto."
 
 #: data/core/help.cfg:521
 msgid "Mushroom Grove"
 msgstr "sienilehtoa"
 
 #: data/core/help.cfg:526
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mushroom groves are vast underground forests of giant mushrooms, which "
 "thrive in the damp darkness. Most units have trouble negotiating the spongy 
"
@@ -2192,7 +2191,6 @@
 msgstr "Ylitsepääsemätön vuoristo"
 
 #: data/core/help.cfg:606
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Impassable mountains are so tall and steep that they are constantly 
wreathed "
 "in cloud. To cross such mountains is practically impossible. Even flying "
@@ -2200,8 +2198,9 @@
 msgstr ""
 "Ylitsepääsemättömät vuoristot ovat niin korkeita ja jyrkkiä, että ne 
ovat "
 "jatkuvasti pilvien peitossa. Mokoman vuoriston ylittäminen on "
-"käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Edes lentävät hahmot eivät 
kykene "
-"suunnistamaan kelvollisesti rosoisten huippujen luona niin korkealla."
+"käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Edes lentävät olennot eivät 
kykene "
+"suunnistamaan uskomattomissa korkeuksissa kelvollisesti rosoisten huippujen 
"
+"tasalla."
 
 #: data/core/help.cfg:611
 msgid "General commands"
@@ -2557,7 +2556,6 @@
 msgstr "piilopaikka"
 
 #: data/core/macros/abilities.cfg:417 data/core/macros/abilities.cfg:422
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Concealment:\n"
 "This unit can hide in villages (with the exception of water villages), and "
@@ -2567,13 +2565,13 @@
 "have units next to it. Any enemy unit that first discovers this unit "
 "immediately loses all its remaining movement."
 msgstr ""
-"Sukellusväijytys:\n"
-"Tämä yksikkö voi piiloutua syvään veteen, jolloin viholliset eivät 
huomaa "
-"sitä.\n"
+"Piiloutuminen:\n"
+"Tämä yksikkö voi piiloutua kylissä (poikkeuksena vesikylät) ja pysyä 
pois "
+"vihollisten näkyvistä, paitsi niiltä, jotka seisovat yksikön 
vieressä.\n"
 "\n"
 "Vihollisyksiköt eivät näe tätä yksikköä, ellei vieressä ole "
-"vihollisyksiköitä. Jokainen vihollisyksikkö, joka ensimmäisenä 
löytää tämän "
-"yksikön, menettää kaikki jäljellä olevat liikepisteensä."
+"vihollisyksiköitä. Vihollisyksikkö, joka ensimmäisenä löytää 
tämän yksikön, "
+"menettää kaikki jäljellä olevat liikepisteensä."
 
 #: data/core/macros/abilities.cfg:437 data/core/macros/abilities.cfg:442
 msgid "submerge"
@@ -3928,7 +3926,6 @@
 "kunnes vihollinen tai se itse on tuhottu."
 
 #: data/core/macros/special-notes.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 " If there is an enemy of the target on the opposite side of the target. 
This "
 "unit may backstab, inflicting double damage, by creeping around behind that 
"
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Sat Sep 29 11:01:00 2007