mail[Wesnoth-commits] r20289 - /trunk/po/wesnoth-did/sv.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by david on September 11, 2007 - 01:57:
Author: torangan
Date: Tue Sep 11 01:57:02 2007
New Revision: 20289

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=20289&view=rev
Log:
swedish translation update

Modified:
  trunk/po/wesnoth-did/sv.po

Modified: trunk/po/wesnoth-did/sv.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-did/sv.po?rev=20289&r1=20288&r2=20289&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-did/sv.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-did/sv.po Tue Sep 11 01:57:02 2007
@@ -4,7 +4,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2007-09-08 18:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-10 13:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-10 23:32+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Bergström (tephlon) <stefan DOT bergstrom AT gmail 
"
 "DOT com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -144,9 +144,9 @@
 "be allowed to stay to help defend the town. The necromancer leaves Hal'al "
 "without incident."
 msgstr ""
-"Malin, som var mycket bekymrad över sin fars död, försökte övertyga 
Drogan "
-"om att Darken Volk skulle få stanna och försvara staden, utan att lyckas. 
"
-"Nekromantikern lämnade efter några dagar staden."
+"Malin, som var mycket bekymrad över sin fars död, försöker förgäves 
övertyga "
+"Drogan om att Darken Volk skulle få stanna och försvara staden. "
+"Nekromantikern lämnar efter några dagar staden."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:44
 msgid "Several weeks pass..."
@@ -212,11 +212,11 @@
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:83
 msgid ""
 "The raiding party returns, and the orcs flee in the face of a superior 
force."
-msgstr ""
+msgstr "Rädstyrkan återvänder, och orcherna flyr inför den överlägsna 
fienden."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:91
 msgid "The orcs are broken, dead or fled."
-msgstr ""
+msgstr "Orchernas led bryts!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:99
 msgid ""
@@ -225,11 +225,15 @@
 "showed him mercy, however, I will give the same to you. You are hereby "
 "banished from Hal'al and all the Kingdom of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Enligt lagen skall jag låta avrätta dig där du står, Malin. Jag borde "
+"sannerligen inte gett nekromanten tillfälle att förvrida dig. Men då jag 
"
+"visade honom nåd, gör jag likadant med dig. Du är nu förvisad från 
Hal'al "
+"och hela kungadömet Wesnoth."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:103
 msgid ""
 "Would you rather have let the orcs overrun the town and seen us both dead?"
-msgstr ""
+msgstr "Skulle du hellre ha låtit orcherna inta staden och sett oss båda 
döda?"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:107
 msgid ""
@@ -237,17 +241,22 @@
 "rebuilt the town, just as they always have in the past. Would that the 
mages "
 "had taught you more sense."
 msgstr ""
+"Ja, det är bättre än att ens leka med tanken på den mörka magin. Folk 
skulle "
+"ha byggt upp staden igen, precis som de gjort förut. Man kunde tro att 
tiden "
+"med magikerna gett dig bättre förstånd."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:111
 msgid ""
 "The mages taught me enough. You won't truly banish me, will you, Drogan?"
-msgstr ""
+msgstr "Magikerna lärde mig nog. Du förvisar mig väl inte på riktigt, 
Drogan?"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:115
 msgid ""
 "Begone, now. I've no wish to be forced to send the soldiers after you. Your 
"
 "father would be ashamed to see the end to which you've come."
 msgstr ""
+"Vid hädan. Jag har ingen önskan att skicka soldaterna efter dig. Din far "
+"skulle skämmas över att se vad det blivit av dig."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:122
 msgid ""
@@ -256,18 +265,26 @@
 "was wounded in the attack. Healers attend her, but she may not live out 
the "
 "hour."
 msgstr ""
+"Det var modigt gjort, pojk, hålla tillbaka orcherna så alldeles på egen "
+"hand. Magikerna har lärt dig väl. Men vi har tråkiga nyheter från byn; 
din "
+"syster Dela sårades i attacken. Helarna försöker rädda henne, men hon 
kanske "
+"inte klarar sig."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:126
 msgid ""
 "Orcs. Foul, pestilent creatures. The wide green world would be a better "
 "place with them all dead. Dead!"
 msgstr ""
+"Orcher. Vidriga, pestsmittade varelser. Världen vore en bättre plats med 
dem "
+"döda. Döda!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:130
 msgid ""
 "Perhaps, but if kings and great mages have not abolished them neither you "
 "nor I are ever likely to."
 msgstr ""
+"Kanhända, men om kungar och stora magiker inte lyckats utrota dem, är det 
"
+"inte troligt att varken du eller jag lyckas med det heller."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:134
 msgid ""
@@ -275,30 +292,37 @@
 "defeated, and there will be more orcs at the other end of it. I shall 
pursue "
 "them."
 msgstr ""
+"Kanske kan jag inte döda dem allihop... Men jag ser spåret från orcherna 
som "
+"vi besegrade, och det finns fler orcher vid änden av det. Jag skall 
förfölja "
+"dem."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:138
 msgid "And leave your sister?"
-msgstr ""
+msgstr "Och lämna din syster?"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:142
 msgid "My hands were never apt for healing. But revenge I can give her."
-msgstr ""
+msgstr "Mina händer dög aldrig till helande. Men jag kan ge henne hämnd."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:146
 msgid ""
 "No! We need every man who can fight here, not lost in doomed attempt to "
 "harry the orcs in their own country!"
 msgstr ""
+"Nej! Vi behöver alla som kan strida här, inte i någon fåfäng jakt 
efter dem "
+"på deras egen mark!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:150
 msgid "I am resolved."
-msgstr ""
+msgstr "Jag har bestämt mig."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:154
 msgid ""
 "You'll go without my blessing or my men, then. I won't spare any on such 
an "
 "errand."
 msgstr ""
+"Du går utan vare sig min välsignelse eller mina mannar, då. Jag har inga 
"
+"trupper att avvara för något sådant."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:162
 msgid ""
@@ -308,6 +332,12 @@
 "courage to see what must be done. Most fiercely, he curses the orcs for "
 "ravaging his family and home through their ceaseless attacks."
 msgstr ""
+"Malin trycker tillbaka tårarna och vreden, och följer spåret efter "
+"orchbandet. Han förbannar de äldre magikerna för att de skickade honom "
+"halvtränad från Alduins ö, bara för att bli tvingad in i en konflikt. 
Han "
+"förbannar Drogan för hans oförmåga att se vad som måste göras. Men, 
mest av "
+"alla, förbannar han orcherna för att ha slagit sönder hans familj och 
hans "
+"hem i deras ständiga attacker."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:165
 msgid ""
@@ -317,6 +347,11 @@
 "Malin to travel with him. As the weeks pass, he teaches Malin more dark "
 "magic."
 msgstr ""
+"Efter tre dagars resa från Hal'al stöter Malin på Darken Volk, samme "
+"nekromant som undsatte Hal'al och lärde Malin att återuppväcka de döda 
för "
+"inte så länge sedan. Nekromanten känner medlidande för Malin i hans "
+"ensamhet, och ber Malin att färdas med honom. Under de följande veckorna 
lär "
+"han Malin mer mörk magi."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:173
 msgid ""
@@ -326,22 +361,30 @@
 "interested, I would be happy to take you on as my apprentice so that you "
 "can... aid me in the fight against them."
 msgstr ""
+"I sanning delar jag ditt hat mot orcherna. Nordländerna har varit mitt... "
+"hem i många år, och orcherna har besmittat länderna mer och mer. De 
föröder "
+"landets skönhet varhelst de går. Om du vill tar jag dig gladeligen som "
+"lärling så att du kan... hjälpa mig i kampen mot dem."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:177
 msgid "Yes! I thirst for revenge on those creatures!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja! Jag törstar efter hämnd mot dem!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:181
 msgid ""
 "Who knows? Perhaps removing the threat of orc raids will persuade the 
people "
 "of Hal'al to... welcome you home."
 msgstr ""
+"Vem vet, kanske kan utrotandet av hotet från orcherna övertyga Hal'als 
folk "
+"att... välkomna dig hem."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:185
 msgid ""
 "Perhaps. Even Drogan would have to be thankful for a summer without orc "
 "raids."
 msgstr ""
+"Kanske. Till och med Drogan borde kunna vara tacksam för en sommar utan "
+"orchräder."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:189
 msgid ""
@@ -350,14 +393,18 @@
 "These do not know of our coming. Subduing them will give us souls upon 
which "
 "to call in our fight against the orcs."
 msgstr ""
+"En vätteby ligger i dalen framför oss. De är en bastardras född ur 
orcherna, "
+"och de hjälper dem i deras krig mot människor och dvärgar. De känner 
inte "
+"till att vi närmar oss. Om vi nedgör dem får vi själar att använda i 
vår "
+"strid mot orcherna."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:193
 msgid "It will be a worthwhile test of your new skills."
-msgstr ""
+msgstr "Det blir ett nyttigt prov för dina nya förmågor."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:200
 msgid "Beware the goblin guards in the villages."
-msgstr ""
+msgstr "Se upp för vättarnas vakter i byarna."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:207
 msgid ""
@@ -365,14 +412,16 @@
 "believe it would be beneficial for your training if you and I were to "
 "investigate the swamp."
 msgstr ""
+"Ahhh... Jag visste inte att det låg ett träsk i närheten av byn. Malin, 
jag "
+"tror att din träning skulle gynnas av att vi undersökte träsket."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:214
 msgid "Rise, rise from the realms of death and decay!"
-msgstr ""
+msgstr "Res er, res er från dödens och förfallets riken!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:221
 msgid "What are those things?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad är det för något?"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:225
 msgid ""
@@ -381,10 +430,13 @@
 "within. Those that outlive their masters gravitate towards the swamps and "
 "bogs, drawn by the natural decay there."
 msgstr ""
+"De är ghuler. De var en gång... onda män... mördare och fredlösa. 
Genom magi "
+"har de förvandlats så att deras yttre liknar andarna i deras inre. De som 
"
+"överlever sina herrar dras mot träsken, mot det naturliga förfallet 
där."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:229
 msgid "It seems cruel to turn men into such a hideous form."
-msgstr ""
+msgstr "Det verkar grymt att förvandla någon till en så vidrig skepnad."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:233
 msgid ""
@@ -392,26 +444,34 @@
 "will aid you in defeating this goblin rabble. Besides, as I said, these 
were "
 "men of great evil. No punishment is too great for their kind."
 msgstr ""
+"I deras nuvarande skepnad kan de bäst tjäna högre syften. Även nu 
hjälper de "
+"dig med att besegra det här vättedrägget. Och, som jag sade, så var 
dessa "
+"onda män. Inget straff är nog för deras sort."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:237
 msgid "I suppose so..."
-msgstr ""
+msgstr "Jag antar det..."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:244
 msgid ""
 "Sacking goblin villages is all well and good, but walking corpses and bats "
 "won't stand up to full orcish warriors."
 msgstr ""
+"Att överfalla vättebyar är ju en god sak, men vandrande döda och 
fladdermöss "
+"duger knappast mot fullvuxna orchkrigare."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:248
 msgid ""
 "Your training is just beginning, Malin. With the souls from these goblins "
 "now available for our use, you will see your forces grow quickly."
 msgstr ""
+"Du har just börjar din träning, Malin. Nu när vättarnas själar är "
+"tillgängliga för oss, så kommer du se att dina styrkor växer snabbt. "
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:252
 msgid "Excellent. I'm eager to move on to the real foes."
 msgstr ""
+"Utmärkt. Jag kan knappt bärga mig inför att ge mig på våra riktiga 
fiender."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:260
 msgid ""
@@ -420,6 +480,10 @@
 "finds them. Malin's power grows considerably under the constant tutelage of 
"
 "the necromancer."
 msgstr ""
+"Malin och Darken Volk tillbringar sommaren och hösten med att resa fram 
och "
+"tillbaka över de nedre nordländerna. De anfaller små vättebyar och 
orchläger "
+"när de stöter på dem. Malins krafter växer avsevärd under nekromantens 
"
+"undervisning."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:268
 msgid ""
@@ -427,22 +491,30 @@
 "looks promising, but from the tracks in and out several bands of outlaws "
 "already inhabit it. You should clear them out so we may use it safely."
 msgstr ""
+"Vintern är i snabbt antågande, och vi behöver en skyddad plats för att "
+"övervintra. Den här grottan ser lovande ut, men av spåren att döma ser 
det "
+"ut som att flera band med fredlösa redan bor här. Du får rensa ut dem 
så att "
+"vi kan använda den."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:275
 msgid ""
 "Dwarves! They have often been our allies against the orc hordes. Surely 
they "
 "will allow us to winter with them."
 msgstr ""
+"Dvärgar! De har ofta varit våra allierade mot orchhorderna. De låter oss 
"
+"säkert övervintra med dem."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:282
 msgid ""
 "Two necromancers are at the cave entrance! Break out your axes, boys, if 
you "
 "don't want to be a walking pile of bones."
 msgstr ""
+"Två nekromanter vid grottmynningen! Ta fram era yxor, pojkar, om ni inte "
+"vill bli vandrande benhögar."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:286
 msgid "Or not. Why do they hate us so much?"
-msgstr ""
+msgstr "Eller inte. Varför hatar de oss så mycket?"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:290
 msgid ""
@@ -452,12 +524,18 @@
 "you deal with the orc threat at its source. For now, the cave-dwellers give 
"
 "us no choice."
 msgstr ""
+"Folk fruktar det de inte förstår, och döden är trots allt det största "
+"mysteriet. De som vågar utforska det mysteriet fruktas och misstros 
alltid. "
+"Oroa dig inte, ditt folk kommer att tina när du ryckt upp orchhotet vid "
+"roten. Men nu ger dessa grottinvånare oss inget val."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:297
 msgid ""
 "Free! Your foul spells cannot enslave me any longer, Malin the Damned. You "
 "shall pay for keeping me from my final rest!"
 msgstr ""
+"Fri! Dina vidriga besvärjelser kan inte förslava mig längre, Malin den "
+"Fördömde. Du skall få betala för att du höll mig ifrån min slutliga 
vila!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:301
 msgid ""
@@ -466,21 +544,27 @@
 "who have died when their servants turned on them. He will attack you "
 "relentlessly."
 msgstr ""
+"Dåraktiga pojke! Din vilja måste bli starkare, annars kommer du aldrig 
kunna "
+"kontrollera dina soldater tillräckligt väl för att ta itu med orcherna. "
+"Många är de unga nekromanter som dött när deras tjänare vände sig mot 
dem. "
+"Han kommer att anfalla dig utan misskund."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:305
 msgid "But why are they attacking me? And what should I do?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Men varför anfaller de mig? Och vad skall jag göra?!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:309
 msgid ""
 "Destroy the rebel quickly and all will be well. Wait, and he will begin to "
 "turn the rest of your forces against you."
 msgstr ""
+"Förgör rebellen snabbt och det kommer att ordna sig. Väntar du så 
börjar han "
+"vända resten av dina styrkor mot dig."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:316
 msgid ""
 "I think I've got the rest of them under control now. That was a close call."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror att jag har resten av dem under kontroll nu. Det var nära."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:324
 msgid ""
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Tue Sep 11 02:00:46 2007