mail[Wesnoth-commits] r20270 - /trunk/po/wesnoth-did/sv.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by david on September 10, 2007 - 16:00:
Author: torangan
Date: Mon Sep 10 15:59:35 2007
New Revision: 20270

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=20270&view=rev
Log:
swedish translation update

Modified:
    trunk/po/wesnoth-did/sv.po

Modified: trunk/po/wesnoth-did/sv.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/po/wesnoth-did/sv.po?rev=20270&r1=20269&r2=20270&view=diff
==============================================================================
--- trunk/po/wesnoth-did/sv.po (original)
+++ trunk/po/wesnoth-did/sv.po Mon Sep 10 15:59:35 2007
@@ -4,7 +4,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2007-09-08 18:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-05 00:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-10 13:27+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Bergström (tephlon) <stefan DOT bergstrom AT gmail 
"
 "DOT com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -58,6 +58,13 @@
 "Malin's father led raiding parties to disrupt the orc encampments and send "
 "the orcs back to the North."
 msgstr ""
+"Malin Keshar föddes 10 år efter Haldric IV:s död. Han växte upp i 
staden "
+"Hal'al vid den norra gränsen, som andra barnet och äldste sonen till 
stadens "
+"baron. Varje sommar, när bergspassen åter blivit farbara efter vintern, 
kom "
+"orcher norrifrån för att visa sin styrka i strid. Varje år lyckades 
Hal'als "
+"vakter slå tillbaka räderna, men ett antal av stadens invånare 
förlorades "
+"alltid. Malins far ledde räder för att bränna ner orchlägren och skicka 
"
+"orcherna tillbaka till norr."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:12
 msgid ""
@@ -68,6 +75,13 @@
 "back at home the orc raids increased in their frequency and ferocity. 
Before "
 "Malin could finish his training, however, he was expelled."
 msgstr ""
+"När Malin fyllt 10, färdades en magiker genom staden, och kände en stark 
"
+"magisk kraft i pojken. Hans föräldrar såg en chans för honom att slippa 
"
+"ifrån de ständiga striderna med orcherna, och lät honom slå följe med "
+"magikern till Alduins ö för att bo och studera med magikerna där. Han "
+"studerade för magikerna i åtta år, och under tiden ökade orchernas 
räder "
+"både i antal och styrka. Innan Malin kunde avsluta sina studier blev han "
+"dock relegerad."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:16
 msgid ""
@@ -76,6 +90,10 @@
 "conducted against Hal'al. Malin watched as his father took an arrow in the "
 "chest and fell lifeless to the ground."
 msgstr ""
+"Malin återvände till Hal'al just som sommaren började visa sina sämsta "
+"sidor. Precis när han anlände till staden utförde orcherna en oväntad 
räd "
+"mot Hal'al. Malin såg sin far träffas av en pil i bröstet och falla 
livlös "
+"till marken."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:19
 msgid ""
@@ -84,6 +102,11 @@
 "the woods to the orc's rear. The soldiers watched in amazement as the "
 "skeletons cut down orc after orc and then melted back into the forest."
 msgstr ""
+"Skakad av förlusten av sin befälhavare började människornas försvar 
bryta "
+"samman. När orcherna såg att segern var nära och började vråla av 
förväntan, "
+"vällde skelettkrigare ut ur skogen bakom orcherna. Soldaterna såg i sin "
+"förvåning hur skeletten högg ner orch efter orch och sedan smälte in i "
+"skogen igen."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:28
 msgid ""
@@ -94,6 +117,12 @@
 "border towns can stand without some assistance. For now, I ask only to rest 
"
 "in your town for a few days.'"
 msgstr ""
+"Kort därefter trädde en man i nekromanternas dräkt ut mellan träden. 
'Tillåt "
+"mig att presentera mig. Jag är Darken Volk. Även om jag vet att ert rike "
+"inte uppskattar mitt slag, tror jag det är av vikt att vi lägger våra "
+"meningsskiljaktigheter åt sidan för stunden. Hotet från orcherna växer 
i "
+"norr, och jag tvivlar på att gränsstäderna klarar sig utan hjälp. Nu 
ber jag "
+"dock bara om husrum i er stad några dagar.'"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:31
 msgid ""
@@ -103,6 +132,11 @@
 "return on pain of death. We thank you for your help, but need no alliances "
 "with those who deal only in dark magic.'"
 msgstr ""
+"Drogan, vaktkaptenen, svarade, 'Säkert känner du till att straffet för "
+"nekromanti är döden. Som tack för din hjälp lovar vi dig vila i 
säkerhet. "
+"När du gett dig av är du dock förvisad från detta land, med döden som 
straff "
+"om du skulle återvända. Vi tackar dig för din hjälp, men behöver inget 
stöd "
+"från de som utövar den mörka magin.'"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:39
 msgid ""
@@ -110,20 +144,25 @@
 "be allowed to stay to help defend the town. The necromancer leaves Hal'al "
 "without incident."
 msgstr ""
+"Malin, som var mycket bekymrad över sin fars död, försökte övertyga 
Drogan "
+"om att Darken Volk skulle få stanna och försvara staden, utan att lyckas. 
"
+"Nekromantikern lämnade efter några dagar staden."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:44
 msgid "Several weeks pass..."
-msgstr ""
+msgstr "Flera veckor förflyter..."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:49
 msgid ""
 "Although I dislike sending a raiding party out so early, they should clear "
 "out the orc encampments and leave us a relatively quiet summer."
 msgstr ""
+"Även om jag ogillar att skicka ut en styrka så här tidigt, så borde en 
räd "
+"nu kunna rensa ut orchlägren och ge oss en relativt lugn sommar."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:53
 msgid "So much for quiet, Drogan. Orcs mass north of the river!"
-msgstr ""
+msgstr "Lugn, säger du, Drogan. Orcher samlas norr om floden!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:57
 msgid ""
@@ -132,10 +171,13 @@
 "party is due to return in two days, and the orcs will not dare fight with "
 "such a force attacking from behind."
 msgstr ""
+"Förbannat! Du måste hålla flodfortet, Malin, annars är staden blottad. 
Jag "
+"tar med de kvarvarande soldaterna till din hjälp. Vår styrka kommer hem 
igen "
+"om två dagar, och orcherna kommer inte våga strida med dem i ryggen."
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:64
 msgid "What in blazes is that thing? Has the necromancer returned?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad i hela friden är det där? Har nekromanten återvänt?"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:68
 msgid ""
@@ -144,6 +186,10 @@
 "we consign ourselves and our families to the orcish stewpots! Surely you 
can "
 "see that!"
 msgstr ""
+"Nej, Drogan. Jag återuppväckte liket med kunskap som Darken Volk gav mig "
+"innan han gav sig av. Jag tycker inte om det, men utan hjälp av de döda "
+"skulle vi skickat oss själva och våra familjer till orchernas grytor! Det 
"
+"måste du väl ändå förstå!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:72
 msgid ""
@@ -151,12 +197,17 @@
 "been very close-mouthed about why the mages sent you home from Alduin; if 
it "
 "was for dabbling in such arts, it is no wonder they cast you out!"
 msgstr ""
+"Ingen fördel är värd priset att vanhedra våra döda! Du har inte 
berättat "
+"varför magikerna skickade hem dig från Alduin; om det var för att du 
sänkte "
+"dig till den här sortens magi, så är det inte så konstigt!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:76
 msgid ""
 "No!  No...it was nothing like that...but I will not stand by and allow the "
 "orcs to destroy my home while I have the skills to prevent it!"
 msgstr ""
+"Nej! Nej... Det var inget sådant. Men jag tänker inte stå och se på 
när "
+"orcherna förstör mitt hem om jag har medlen att förhindra det!"
 
 #: data/campaigns/Descent_Into_Darkness/Descent_story.cfg:83
 msgid ""
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Mon Sep 10 17:20:32 2007