mail[Wesnoth-commits] r14111 - /trunk/data/maps/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by Soliton on October 29, 2006 - 18:29:
Author: soliton
Date: Sun Oct 29 18:29:04 2006
New Revision: 14111

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=14111&view=rev
Log:
updated map

Modified:
    trunk/data/maps/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing

Modified: trunk/data/maps/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/data/maps/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing?rev=14111&r1=14110&r2=14111&view=diff
==============================================================================
--- trunk/data/maps/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing (original)
+++ trunk/data/maps/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing Sun Oct 29 18:29:04 
2006
@@ -1,11 +1,11 @@
 ssssssssccccsss[ccccscsssss
 sssssccccfccc]Wmfgccccsssss
 sssssccccggcuWfchfgccccssss
-sssccccfvkmEWWccfwggccccccs
-scsccckkkWhmfWcWkYgkkkccccc
-sccccEEKCcWE]hWW[W]kghccWWW
-cccgfmhkccfkufEfWRmcgthcccW
-ccgcgk?khWYW[k[W]ghcgEkWssW
+sssccccfvkmEWWccfgggccccccs
+scsccckkkQhRfWcWkYgkkkccccc
+sccccEEKCcWR]hWW[W]kghccWWW
+cccgfmhkckfku]EfWRmcgthcccW
+ccgcgk?khWYW[k[WfghQgEkWssW
 ccggcggWWEWkfckfWEgcCKEWWcW
 cccgfgWgEtgfcsccEkcrcrrrD]W
 ccgKgwghfgggcssckEfrrggrukW
@@ -16,11 +16,11 @@
 cEgEEfhfEEZccsccfgggWgE2KgW
 WEWkEErErkkcccccEEtgggKgEgW
 Wr]D[urrrccRQcQRfhfWEEgEEgW
-W]kWWccrWWWWkkkWWWWfgEEWggW
-Wccccggg[DR]Rfk]RD[RgEgwgEW
-WWsWYEEgRW[W[cgW[WRfmgYgEWW
-WWWWRRmEWRWgRmgEWEWgEggWWWW
-WWWWWWghEgggg?hEcgEhgWWWWWW
+W]kWWccoWWWWkkkWWWWfgEEWggW
+WccccgKo[DR]Rfk]RD[RgEgwgEW
+WWsWYEEgRW[W[cgW[WREmgYgEWW
+WWWWRRmEWRWgRmgEWEWgEogWWWW
+WWWWWWghEgggg?hEcgEhgKoWWWW
 WWWWWWWWt?gfgg?gEftWWWWWWWW
 WWWWWWWWWWXXhXgXXWWWWWWWWWW
 WWWWWWWWWWWWXWXWWWWWWWWWWWW
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Sun Oct 29 19:21:17 2006