mail[Wesnoth-commits] r14091 - in /trunk/doc/man/nl: ./ wesnoth.6 wesnoth_editor.6 wesnothd.6


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by jorda on October 26, 2006 - 23:25:
Author: jorda
Date: Thu Oct 26 23:25:20 2006
New Revision: 14091

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=14091&view=rev
Log:
Added Dutch manpages.

Added:
  trunk/doc/man/nl/
  trunk/doc/man/nl/wesnoth.6
  trunk/doc/man/nl/wesnoth_editor.6
  trunk/doc/man/nl/wesnothd.6

Added: trunk/doc/man/nl/wesnoth.6
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/doc/man/nl/wesnoth.6?rev=14091&view=auto
==============================================================================
--- trunk/doc/man/nl/wesnoth.6 (added)
+++ trunk/doc/man/nl/wesnoth.6 Thu Oct 26 23:25:20 2006
@@ -1,0 +1,182 @@
+.\" This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+.\" it under the terms of the GNU General Public License as published by
+.\" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+.\" (at your option) any later version.
+.\"
+.\" This program is distributed in the hope that it will be useful,
+.\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+.\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+.\" GNU General Public License for more details.
+.\"
+.\" You should have received a copy of the GNU General Public License
+.\" along with this program; if not, write to the Free Software
+.\" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301 USA
+.\"
+.
+.\"*******************************************************************
+.\"
+.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
+.\"
+.\"*******************************************************************
+.TH WESNOTH 6 2006 wesnoth "Strijd om Wesnoth"
+.
+.SH NAAM
+wesnoth \- Strijd om Wesnoth, een turn\-based strategie spel
+.
+.SH OVERZICHT
+.
+\fBwesnoth\fP [\fIOPTIES\fP] [\fIPATH_TO_DATA\fP]
+.
+.SH OMSCHRIJVING
+.
+Strijd om \fBWesnoth\fP is een turn\-based strategie spel.
+
+Versla alle vijandelijke leiders met een goed uitgekozen troepenmacht,
+beheer ondertussen goud en dorpen. Alle eenheden hebben hun eigen krachten
+en zwaktes; om te winnen, ontwikkel hun krachten en ontneem je tegenstanders
+de kans om het zelfde te doen. Terwijl eenheden ervaring opdoen ontwikkelen
+ze nieuwe mogelijkheden en worden ze krachtiger. Speel in je eigen taal en
+test je kwaliteiten tegen slimme computertegenstanders of voeg je bij
+Wesnoth haar grote gemeenschap van online spelers. Maak je eigen eenheden,
+scenarios en deel ze met anderen.
+.
+.SH OPTIES
+.
+.TP 
+\fB\-\-bpp\fP\fI\ nummer\fP
+stelt BitsPerPixel waarde in. Bijvoorbeeld \-\-bpp 32
+.TP 
+\fB\-\-compress\fP\fI\ <infile>\fP\fB\ \fP\fI<outfile>\fP
+veranderd een bestand (infile) van een tekst WML fromaat naar een binair WML
+formaat (outfile).
+.TP 
+\fB\-d\fP, \fB\-\-debug\fP
+toont extra debug informatie en maakt meer command mode opties tijdens het
+spel mogelijk (bekijk de Wiki op http://www.wesnoth.org/ voor meer
+informatie over de command mode).
+.TP 
+\fB\-\-decompress\fP\fI\ <infile>\fP\fB\ \fP\fI<outfile>\fP
+veranderd een bestand (infile) van een binair WML fromaat naar een tekst WML
+formaat (outfile).
+.TP 
+\fB\-f\fP, \fB\-\-fullscreen\fP
+start het spel in volledig scherm.
+.TP 
+\fB\-\-fps\fP
+toont in de hoek van het scherm het aantal frames per seconde waarmee het
+spel momenteel draait.
+.TP 
+\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
+toont een samenvatting van command line opties en sluit af.
+.TP 
+\fB\-\-load\fP\fI\ savegame\fP
+laad het bewaarde bestand vanuit de standaard save game map.
+.TP 
+\fB\-\-log\-error="domain1,domain2,..."\fP, \fB\-\-log\-warning="..."\fP, 
\fB\-\-log\-info="..."\fP
+stelt het meldingsniveau van de debug in. \fB\-\-log\-info\fP toont alle
+berichten, \fB\-\-log\-warning\fP enkel waarschuwingen en fouten en 
\fB\-\-log\-error\fP
+alleen fouten.
+.TP 
+\fB\-\-multiplayer\fP
+start een multiplayer spel. Er zijn meer opties die samen met
+\fB\-\-multiplayer\fP gebruikt kunnen worden zoals hieronder beschreven.
+.TP 
+\fB\-\-nocache\fP
+schakelt het afvangen van speldata uit.
+.TP 
+\fB\-\-nosound\fP
+draait het spel zonder effecten en muziek.
+.TP 
+\fB\-\-path\fP
+toont het pad van de speldata map en sluit af.
+.TP 
+\fB\-r\fP, \fB\-\-resolution\fP\ \fIXxY\fP
+bepaalt beeld resolutie. Bijvoorbeeld: \-r 800x600
+.TP 
+\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
+draait het spel in een klein test scenario.
+.TP 
+\fB\-v\fP, \fB\-\-version\fP
+toont het versienummer en sluit af.
+.TP 
+\fB\-w\fP, \fB\-\-windowed\fP
+start het spel in een venster.
+.TP 
+\fB\-\-no\-delay\fP
+start het spel zonder enige vertraging voor grafische benchmarking. Dit is
+automatisch ingeschakeld bij \-\-nogui.
+.TP 
+\fB\-\-exit\-at\-end\fP
+sluit af als het scenario afgelopen is, zonder overwinning/verlies scherm te
+tonen waarbij de gebruiker op ok dient te drukken.
+.
+.SH "Opties voor \-\-multiplayer"
+.
+De zijde specifieke multiplayer opties zijn gemarkeerd met
+<nummer>. <nummer> dient vervangen te worden door een zijde
+nummer. Meestal is dit 1 of 2, maar het hangt af van het aantal mogelijke
+spelers in het gekozen scenario.
+.TP 
+\fB\-\-algorithm<number>=value\fP
+selecteert een niet\-standaard algoritme om te gebruiken door de AI
+bestuurder voor deze zijde. Beschikbare waaren: "idle_ai" en "sample_ai".
+.TP 
+\fB\-\-controller<nummer>=waarde\fP
+selecteert de bestuurder voor deze zijde. Beschikbare waarden: "human" en
+"ai".
+.TP 
+\fB\-\-era=waarde\fP
+gebruik deze optie om in het geselecteerde tijdperk te spelen in plaats van
+de "Default". De is gekozen door een id. zijn beschreven in het bestand
+data/multiplayer.cfg.
+.TP 
+\fB\-\-nogui\fP
+draait het spel zonder GUI. Dient voor \fB\-\-multiplayer\fP geplaatst om het
+gewenste effect te hebben.
+.TP 
+\fB\-\-parm<nummer>=name:value\fP
+stelt aanvullende parameters in voor deze zijde. Deze parameter hangt van de
+opties gebruikt bij \fB\-\-controller\fP en \fB\-\-algorithm.\fP af. Het zou 
nuttig
+moeten zijn voor mensen die hun eigen AI ontwerpen. (nog niet volledig
+gedocumenteerd)
+.TP 
+\fB\-\-scenario=value\fP
+selecteert een multiplayer scenario. Het standaard scenario is
+"multiplayer_Charge".
+.TP 
+\fB\-\-side<number>=value\fP
+selecteert een factie uit het geselecteerde tijdperk voor deze partij. De
+factie wordt gekozen op basis van een id. Facties worden beschreven in het
+data/multiplayer.cfg bestand.
+.TP 
+\fB\-\-turns=value\fP
+stelt het aantal zetten in voor het gekozen scenario. Standaard is "50".
+.TP 
+Voorbeeld om eigen AI te testen:
+wesnoth \-\-multiplayer \-\-controller2=python_ai \-\-algorithm2=python_ai
+\-\-parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py \-\-side2=Rebels
+.
+.SH AUTEUR
+.
+Geschreven door David White <davidnwhite@xxxxxxxxxxx>.
+.br
+Bewerkt door Nils Kneuper <crazy\-ivanovic@xxxxxxx>, ott
+<ott@xxxxxxxx> en Soliton <soliton@xxxxxxxxxxxxxxxx>.
+.br
+Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven door Cyril Bouthors
+<cyril@xxxxxxxxxxxx>.
+.br
+Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/
+.
+.SH COPYRIGHT
+.
+Copyright \(co 2003\-2006 David White <davidnwhite@xxxxxxxxxxx>
+.br
+Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de GPL
+versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar komt
+ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie van
+VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
+.
+.SH "BEKIJK OOK"
+.
+\fBwesnoth_editor\fP(6), \fBwesnothd\fP(6)

Added: trunk/doc/man/nl/wesnoth_editor.6
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/doc/man/nl/wesnoth_editor.6?rev=14091&view=auto
==============================================================================
--- trunk/doc/man/nl/wesnoth_editor.6 (added)
+++ trunk/doc/man/nl/wesnoth_editor.6 Thu Oct 26 23:25:20 2006
@@ -1,0 +1,83 @@
+
+.\" This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+.\" it under the terms of the GNU General Public License as published by
+.\" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+.\" (at your option) any later version.
+.\"
+.\" This program is distributed in the hope that it will be useful,
+.\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+.\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+.\" GNU General Public License for more details.
+.\"
+.\" You should have received a copy of the GNU General Public License
+.\" along with this program; if not, write to the Free Software
+.\" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301 USA
+.\"
+.\"*******************************************************************
+.\"
+.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
+.\"
+.\"*******************************************************************
+.TH WESNOTH_EDITOR 6 "Juni 2005" wesnoth_editor "Strijd om Wesnoth map 
editor"
+
+.SH NAAM
+Strijd om Wesnoth map editor
+
+.SH OVERZICHT
+\fBwesnoth_editor\fP
+
+.SH OMSCHRIJVING
+Battle for \fBWesnoth\fP map editor.
+
+.SH OPTIES
+
+.TP 
+\fB\-\-datadir\fP
+selecteert de te gebruiken data map.
+
+.TP 
+\fB\-f\fP,\fB\ \-\-fullscreen\fP
+draait de editor in volledig scherm.
+
+.TP 
+\fB\-h\fP,\fB\ \-\-help\fP
+veklaart de opties voor command line.
+
+.TP 
+\fB\-\-path\fP
+toont het pad van de speldata map en sluit af.
+
+.TP 
+\fB\-r\fP,\fB\ \-\-resolution\fP
+bepaalt beeld resolutie. Bijvoorbeeld: \-r 800x600
+
+.TP 
+\fB\-\-bpp\fP
+stelt BitsPerPixel waarde in. Bijvoorbeeld \-\-bpp 32
+
+.TP 
+\fB\-v\fP,\fB\ \-\-version\fP
+toont versienummer en sluit af.
+
+.TP 
+\fB\-w\fP,\fB\ \-\-windowed\fP
+draait de editor in venster.
+
+.SH AUTEUR
+Geschreven door David White <davidnwhite@xxxxxxxxxxx>. Bewerkt door
+Nils Kneuper <crazy\-ivanovic@xxxxxxx> en ott
+<ott@xxxxxxxx>. Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven door
+Cyril Bouthors <cyril@xxxxxxxxxxxx>.
+.br
+Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/
+
+.SH COPYRIGHT
+Copyright \(co 2003\-2006 David White <davidnwhite@xxxxxxxxxxx>
+.br
+Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de GPL
+versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar komt
+ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie van
+VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
+
+.SH "BEKIJK OOK"
+wesnoth(6), wesnothd(6)

Added: trunk/doc/man/nl/wesnothd.6
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/trunk/doc/man/nl/wesnothd.6?rev=14091&view=auto
==============================================================================
--- trunk/doc/man/nl/wesnothd.6 (added)
+++ trunk/doc/man/nl/wesnothd.6 Thu Oct 26 23:25:20 2006
@@ -1,0 +1,149 @@
+.\" This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+.\" it under the terms of the GNU General Public License as published by
+.\" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+.\" (at your option) any later version.
+.\"
+.\" This program is distributed in the hope that it will be useful,
+.\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+.\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+.\" GNU General Public License for more details.
+.\"
+.\" You should have received a copy of the GNU General Public License
+.\" along with this program; if not, write to the Free Software
+.\" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301 USA
+.\"
+.
+.\"*******************************************************************
+.\"
+.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
+.\"
+.\"*******************************************************************
+.TH WESNOTHD 6 2006 wesnothd "Strijd om Wesnoth multiplayer netwerk daemon"
+.
+.SH NAAM
+.
+wesnothd \- Strijd om \fBWesnoth\fP multiplayer netwerk daemon
+.
+.SH OVERZICHT
+.
+\fBwesnothd\fP [\|\fB\-dvV\fP\|] [\|\fB\-c\fP \fIpath\fP\|] [\|\fB\-p\fP 
\fIport\fP\|] [\|\fB\-t\fP
+\fInumber\fP\|]
+.
+.SH OMSCHRIJVING
+.
+Beheert Strijd om Wesnoth multiplayer spellen. Bekijk
+http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration voor informatie over
+toegestane commandos.
+.
+.SH OPTIES
+.
+.TP 
+\fB\-c,\ \-\-config\fP\fI\ path\fP
+vertelt wesnothd waar het het configuratiebestand kan vinden. Lees de sectie
+\fBSERVER CONFIG\fP hieronder voor de syntax.
+.TP 
+\fB\-d,\ \-\-daemon\fP
+draait wesntohd als een daemon.
+.TP 
+\fB\-h,\ \-\-help\fP
+veklaart de opties voor command line.
+.TP 
+\fB\-p,\ \-\-port\fP\fI\ port\fP
+verbind de server met de opgegeven poort. Als geen poort is opgegeven, poort
+15000 zal worden gebruikt.
+.TP 
+\fB\-t,\ \-\-threads\fP\fI\ number\fP
+stelt het aantal threads voor netwerk I/O in op n (Standaard: 5, max: 30).
+.TP 
+\fB\-V,\ \-\-version\fP
+toont het versie nummer en sluit af.
+.TP 
+\fB\-v,\ \-\-verbose\fP
+schakelt uitgebreidere logging in.
+.
+.SH "SERVER CONFIGURATIE"
+.
+.SS "De algemene syntax is:"
+.
+.P
+[\fIelement\fP]
+.IP
+sleutel="\fIwaarde\fP"
+.IP
+sleutel="\fIwaarde\fP,\fIwaarde\fP,..."
+.P
+[/\fIelement\fP]
+.
+.SS "Globale sleutels:"
+.
+.TP 
+\fBconnections_allowed\fP
+Het aantal toegestane verbindingen van hetzelfde IP.
+.TP 
+\fBdisallow_names\fP
+Namen die niet geaccepteerd worden door de sever. `*' en `?' als jokertekens
+zijn toegestaan. Bekijk \fBglob\fP(7) voor meer details. Standaard waarden
+(gebruikt wanneer niet gespecificeerd) zijn:
+`server,ai,player,network,human,admin,computer'.
+.TP 
+\fBmax_messages\fP
+Het aantal toegestane berichten in \fBmessages_time_period\fP.
+.TP 
+\fBmessages_time_period\fP
+De tijdsperiode (in seconden)
+.TP 
+\fBmotd\fP
+Bericht van de dag.
+.TP 
+\fBpasswd\fP
+Het wachtwoord om admin rechten te krijgen. Meestal begint het met "admin ".
+.TP 
+\fBversions_accepted\fP
+Een comma gescheiden lijst van versies die door de server geaccepteerd dient
+te worden. `*' en `?' zijn als jokertekens toegestaan.
+.br
+Voorbeeld: versions_accepted="*" accepteerd elke versie.
+.
+.SS "Globale elementen:"
+.
+.P
+\fB[redirect]\fP Een element om een server aan te wijzen om bepaalde client
+versies naar te verwijzen.
+.RS
+.TP 
+\fBhost\fP
+Het adres van de te verwijzen server.
+.TP 
+\fBport\fP
+De te verbinden poort.
+.TP 
+\fBversion\fP
+Een comma gescheiden lijst van te verwijzen versies. Gedraagt zich hetzelfde
+als \fBversions_accepted\fP wat betreft jokertekens.
+.RE
+.P
+\fB[proxy]\fP Een element om de server te vertellen om als proxy te handelen 
en
+de verbonden klant door te sturen naar de ingestelde server. Accepteert
+dezelfde sleutels als [redirect].
+.
+.SH AUTEUR
+.
+Geschreven door David White <davidnwhite@xxxxxxxxxxx>. Bewerkt door
+Nils Kneuper <crazy\-ivanovic@xxxxxxx>, ott <ott@xxxxxxxx>
+and Soliton <soliton@xxxxxxxxxxxxxxxx>. Deze handleiding was
+oorspronkelijk geschreven door Cyril Bouthors <cyril@xxxxxxxxxxxx>.
+.br
+Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/
+.
+.SH COPYRIGHT
+.
+Copyright \(co 2003\-2006 David White <davidnwhite@xxxxxxxxxxx>
+.br
+Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de GPL
+versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar komt
+ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie van
+VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
+.
+.SH "BEKIJK OOK"
+.
+\fBwesnoth\fP(6), \fBwesnoth_editor\fP(6)
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Thu Oct 26 23:41:17 2006