mail[Wesnoth-commits] r13399 - in /branches/1.2: MANUAL.swedish po/wesnoth-tutorial/sv.po po/wesnoth-utbs/sv.po


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by david on September 04, 2006 - 20:56:
Author: torangan
Date: Mon Sep 4 20:55:34 2006
New Revision: 13399

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth?rev=13399&view=rev
Log:
swedish translation update

Modified:
  branches/1.2/MANUAL.swedish
  branches/1.2/po/wesnoth-tutorial/sv.po
  branches/1.2/po/wesnoth-utbs/sv.po

Modified: branches/1.2/MANUAL.swedish
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/branches/1.2/MANUAL.swedish?rev=13399&r1=13398&r2=13399&view=diff
==============================================================================
--- branches/1.2/MANUAL.swedish (original)
+++ branches/1.2/MANUAL.swedish Mon Sep 4 20:55:34 2006
@@ -14,7 +14,7 @@
 Mittenklick  Centrera skärmen på pekarpositionen
 Escape     Avsluta spelet, stäng menyn, avbryt meddelande
 ctrl-r     Rekrytera trupp
-ctrl-shift-r  Upprepa senaste rekrytering
+ctrl-alt-r   Upprepa senaste rekrytering
 alt-r     Återkalla trupp
 u       Ångra senaste förflyttning (om den inte påverkat 
spelet)
 r       Gör om ångrad förflyttning

Modified: branches/1.2/po/wesnoth-tutorial/sv.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/branches/1.2/po/wesnoth-tutorial/sv.po?rev=13399&r1=13398&r2=13399&view=diff
==============================================================================
--- branches/1.2/po/wesnoth-tutorial/sv.po (original)
+++ branches/1.2/po/wesnoth-tutorial/sv.po Mon Sep 4 20:55:34 2006
@@ -4,7 +4,7 @@
 "Project-Id-Version: sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2006-08-31 12:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-06-11 21:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-03 14:55+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Bergström (tephlon) <stefan DOT bergstrom AT 
gmail "
 "DOT com>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -12,7 +12,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: data/tutorial/scenarios/1_Tutorial.cfg:38
 msgid ""
@@ -689,7 +689,7 @@
 
 #: data/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:29
 msgid "Move a unit (fighter if possible) to the patch of forest"
-msgstr ""
+msgstr "För en trupp (helst en krigare) till skogsdungen"
 
 #: data/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:36
 msgid ""
@@ -701,6 +701,8 @@
 "That unit is about one kill (8 experience points) away from gaining a "
 "level! Do not let it die!"
 msgstr ""
+"Den där truppen är en dödsstöt (8 erfarenhetspoäng) från 
att befordras! LÃ¥t "
+"den inte dö!"
 
 #: data/tutorial/scenarios/2_Tutorial.cfg:183
 msgid "I hope I get to retreat after this!"

Modified: branches/1.2/po/wesnoth-utbs/sv.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/wesnoth/branches/1.2/po/wesnoth-utbs/sv.po?rev=13399&r1=13398&r2=13399&view=diff
==============================================================================
--- branches/1.2/po/wesnoth-utbs/sv.po (original)
+++ branches/1.2/po/wesnoth-utbs/sv.po Mon Sep 4 20:55:34 2006
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: wescamp-i 18n\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2006-08-31 13:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-29 14:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-03 14:59+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Bergström (tephlon) <stefan DOT bergstrom AT 
gmail "
 "DOT com>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -1664,28 +1664,28 @@
 "kommer säkert till nytta för eller senare. Det är bäst att jag 
behåller den."
 
 #: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/11_Island.cfg:1824
-#, fuzzy
 msgid "Help me..."
-msgstr "Hjälp!!!"
+msgstr "Hjälp mig..."
 
 #: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/11_Island.cfg:1829
 msgid "A merman! He looks like he's in bad shape."
-msgstr ""
+msgstr "En av sjöfolket! Han verkar ha råkat illa ut."
 
 #: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/11_Island.cfg:1859
 msgid "Sea Serpent"
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/11_Island.cfg:1863
-#, fuzzy
 msgid "Raurrgghhh!!"
-msgstr "Aaauurrrgghhh!"
+msgstr "Raurrgghhh!"
 
 #: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/11_Island.cfg:1868
 msgid ""
 "A sea serpent! That thing must be 20 cubits long! It must have been living "
 "among the wreckage of that ship. I shudder to think what it was feasting 
on."
 msgstr ""
+"En sjöorm! Den måste vara minst 20 alnar lång! Den bor nog vid det 
där "
+"skeppsvraket. Jag vill inte tänka på vad den har på sin matsedel."
 
 #: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/11_Island.cfg:1890
 msgid "Grateful Merman"
Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Mon Sep 04 21:00:19 2006