[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/pl.po (December 18, 2004 - 15:58)

 

CVSROOT:	/cvsroot/wesnoth
Module name:	wesnoth
Branch: 	
Changes by:	Susanna Björverud <susanna.bjorverud@xxxxxxxxx>	04/12/18 14:47:03

Modified files:
	.       : changelog 
	po/wesnoth   : pl.po 

Log message:
	Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.419&tr2=1.420&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/pl.po.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.419 wesnoth/changelog:1.420
--- wesnoth/changelog:1.419	Thu Dec 16 12:47:41 2004
+++ wesnoth/changelog	Sat Dec 18 14:47:03 2004
@@ -8,6 +8,7 @@
  * catalan
  * german
  * italian
+  * polish
  * slovak
  * swedish
  * russian
Index: wesnoth/po/wesnoth/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.23 wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.24
--- wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.23	Sun Dec 12 15:19:49 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/pl.po	Sat Dec 18 14:47:03 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-12 16:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-30 21:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-18 12:53+0100\n"
 "Last-Translator: PaweÅ? Stradomski <pstradomski@xxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -861,7 +861,6 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid "Undead"
 msgstr "Nieumarli"
 
@@ -880,17 +879,14 @@
 msgstr "Klasyczna"
 
 #: data/multiplayer.cfg:119 data/translations/english.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid "Humans"
 msgstr "Ludzie"
 
 #: data/multiplayer.cfg:132 data/translations/english.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "Elves"
 msgstr "Elfy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:145 data/translations/english.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid "Orcs"
 msgstr "Orki"
 
@@ -1180,7 +1176,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:59
 #, fuzzy
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr "Doskonale! RekrutowaÅ?eÅ? Elfickiego wojownika."
+msgstr "Doskonale! RekrutowaÅ?eÅ? elfowego wojownika."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
@@ -1335,14 +1331,14 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
-"Twoim nastÄ?pnym zadaniem jest poruszenie Elfickiego wojownika. Å»eby ruszyÄ? "
-"siÄ? jednostkÄ? najpierw jÄ? wybierz (klikajÄ?c na niÄ?), potem wybierz jej cel. "
-"W tym wypadku wyÅ?lij jÄ? do lasu koÅ?o Merle, Elfickiego szamana."
+"Twoim nastÄ?pnym zadaniem jest poruszenie elfowego wojownika. Å»eby ruszyÄ? siÄ? "
+"jednostkÄ? najpierw jÄ? wybierz (klikajÄ?c na niÄ?), potem wybierz jej cel. W "
+"tym wypadku wyÅ?lij jÄ? do lasu koÅ?o Merle, elfowego szamana."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:96
 #, fuzzy
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr "PrzesuÅ? swojego Elfickiego wojownika do lasu koÅ?o Merle"
+msgstr "PrzesuÅ? swojego elfowego wojownika do lasu koÅ?o Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
 #, fuzzy
@@ -1351,14 +1347,14 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
-"Doskonale! UdaÅ?o Ci siÄ? poruszyÄ? Elfickim wojownikie. Jednakże, ponieważ "
+"Doskonale! UdaÅ?o Ci siÄ? poruszyÄ? elfowym wojownikie. Jednakże, ponieważ "
 "postawiÅ?eÅ?(aÅ?) go koÅ?o wrogiej jednostki, straciÅ? już zdolnoÅ?Ä? ruchu w tej "
 "turze - jest to tak zwana \"strefa kontroli\"."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 #, fuzzy
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr "Jak daleko mój Elficki wojownik może siÄ? poruszyÄ??"
+msgstr "Jak daleko mój elfowy wojownik może siÄ? poruszyÄ??"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 #, fuzzy
@@ -1374,11 +1370,11 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
-"Twój Elficki wojownik zaczyna każdÄ? turÄ? z pewnÄ? iloÅ?ciÄ? punktów ruchu - to "
+"Twój elfowy wojownik zaczyna każdÄ? turÄ? z pewnÄ? iloÅ?ciÄ? punktów ruchu - to "
 "nazywa siÄ? jego szybkoÅ?ciÄ?. Gdy wykonuje swój ruch, każdy heks, przez "
 "którego przejdzie (Å?Ä?cznie z docelowym) kosztuje go nieco punktów. Gdy "
-"zaznaczysz Elfickiego wojownika, wszystkie pola, na które nie da rady dojÅ?Ä? "
-"w tej kolejce, bÄ?dÄ? zaciemnione. JeÅ?li wyznaczony cel bÄ?dzie zbyt daleko, "
+"zaznaczysz elfowego wojownika, wszystkie pola, na które nie da rady dojÅ?Ä? w "
+"tej kolejce, bÄ?dÄ? zaciemnione. JeÅ?li wyznaczony cel bÄ?dzie zbyt daleko, "
 "pojawi siÄ? liczba tur koniecznych dla jego osiÄ?gniÄ?cia. KlikniÄ?cie na "
 "odlegÅ?ym miejscu sprawi, że jednostka wyruszy w tamtym kierunku, "
 "automatycznie ruszajÄ?c siÄ? o tyle, ile może co turÄ?. JeÅ?li przypadkowo "
@@ -2399,7 +2395,7 @@
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
-"Elfickie jednostki Å?wietnie ruszajÄ? siÄ? i walczÄ? w lesie. Krasnoludzkie "
+"Elfowe jednostki Å?wietnie ruszajÄ? siÄ? i walczÄ? w lesie. Krasnoludzkie "
 "jednostki Å?wietnie ruszajÄ? siÄ? i walczÄ? w górach."
 
 #: data/tips.cfg:15
@@ -3917,9 +3913,8 @@
 msgstr "topór bojowy"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "Mistrz Å?mierci"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -4420,8 +4415,8 @@
 msgstr ""
 "Krasnoludzcy piorunomioci, powolni, lecz niepokonani, sÄ? bardzo potrzebnymi "
 "w wojsku krasnoludzkim strzelcami. Tajemnicza broÅ? jest wolniejsza, mniej "
-"wyrafinowana i gÅ?oÅ?niejsza od eleganckich i szybkich elfickich Å?uków, ale "
-"jej moc jest nie do pobicia."
+"wyrafinowana i gÅ?oÅ?niejsza od eleganckich i szybkich elfowych Å?uków, ale jej "
+"moc jest nie do pobicia."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 #, fuzzy
@@ -4497,111 +4492,96 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr "Elficki Å?ucznik"
+msgstr "Elfowy Å?ucznik"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:19 data/units/Elvish_Archer.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
 msgstr ""
-"Elficcy Å?ucznicy sÄ? od mÅ?odoÅ?ci Ä?wiczeni w Å?ucznictwie, wiÄ?c sÄ? uzdolnieni w "
+"Elfowi Å?ucznicy sÄ? od mÅ?odoÅ?ci Ä?wiczeni w Å?ucznictwie, wiÄ?c sÄ? uzdolnieni w "
 "walce na odlegÅ?oÅ?Ä?. Szybko i celnie wypuszczajÄ?cy strzaÅ?y Å?ucznicy stanowiÄ? "
-"poważnÄ? czÄ?Å?Ä? elfickich armii."
+"poważnÄ? czÄ?Å?Ä? elfowych armii."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Elficka Å?uczniczka"
+msgstr "Elfowa Å?uczniczka"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Elficki mÅ?ciciel"
+msgstr "Elfowy mÅ?ciciel"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in all "
 "forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
 "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
 "seen in the woods until just after they have attacked."
 msgstr ""
-"Elficcy mÅ?ciciele sÄ? niezwykle szybcy i dobrze wyszkoleni, co czyni ich "
+"Elfowi mÅ?ciciele sÄ? niezwykle szybcy i dobrze wyszkoleni, co czyni ich "
 "skutecznymi we wszelkich formach walki. MÅ?ciciele sÄ? uważania za najlepszych "
 "leÅ?nych wojowników w Wesnoth. MogÄ? zaczaiÄ? siÄ? w lesie na swych wrogów, gdyż "
 "nie mogÄ? byÄ? dostrzeżeni aż do chwili, gdy zaatakujÄ?."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Elficka mÅ?cicielka"
+msgstr "Elfowa mÅ?cicielka"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Captain"
-msgstr "Elficki kapitan"
+msgstr "Elfowy kapitan"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all level-"
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
-"DoÅ?wiadczeni w dowodzeniu żoÅ?nieżami, Elficcy kapitanowie wspierajÄ? "
-"wszystkie sÄ?siednie jednostki 1-go poziomu. Kapitanowie potrafiÄ? też nieźle "
-"walczyÄ? zarówno wrÄ?cz, jak i na odlegÅ?oÅ?Ä?."
+"DoÅ?wiadczeni w dowodzeniu żoÅ?nieżami, Elfowi kapitanowie wspierajÄ? wszystkie "
+"sÄ?siednie jednostki 1-go poziomu. Kapitanowie potrafiÄ? też nieźle walczyÄ? "
+"zarówno wrÄ?cz, jak i na odlegÅ?oÅ?Ä?."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr "Elficki mistrz"
+msgstr "Elfowy mistrz"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
 "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
 "the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
 msgstr ""
-"Elficcy mistrzowie wiedzÄ? wszystko o posÅ?ugiwaniu siÄ? mieczem, zadajÄ?c "
+"Elfowi mistrzowie wiedzÄ? wszystko o posÅ?ugiwaniu siÄ? mieczem, zadajÄ?c "
 "olbrzymie obrażenia przy walce wrÄ?cz. Ponadto Ä?wiczeni sÄ? też w Å?ucznictwie, "
 "co sprawia, że już z daleka siejÄ? zniszczenie."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "Elficka druidka"
+msgstr "Elfowa druidka"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"Elficcy druidzi sÄ? potÄ?żnymi wÅ?adcami lasów. Genialnie potrafiÄ? oplÄ?taÄ? "
+"Elfowi druidzi sÄ? potÄ?żnymi wÅ?adcami lasów. Genialnie potrafiÄ? oplÄ?taÄ? "
 "nieostrożnego nieprzyjaciela, ale i uleczyÄ? zioÅ?ami sprzymierzeÅ?ców. Druidzi "
-"to Å?wietne jednostki wsparcia elfickich armii."
+"to Å?wietne jednostki wsparcia elfowych armii."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid "ensnare"
 msgstr "usidlenie"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:63 data/units/Elvish_Shyde.cfg:71
-#, fuzzy
 msgid "thorns"
 msgstr "ciernie"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Enchantress"
-msgstr "Elficka zaklinaczka"
+msgstr "Elfowa mistrzyni magii"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4612,7 +4592,6 @@
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
-#, fuzzy
 msgid "entangle"
 msgstr "oplÄ?tanie"
 
@@ -4622,56 +4601,49 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Fighter"
-msgstr "Elficki wojownik"
+msgstr "Elfowy wojownik"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They are "
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
-"Elficcy wojownicy stanowiÄ? trzon elfickiej armii w Wesnoth. Od innych "
+"Elfowi wojownicy stanowiÄ? trzon elfowej armii w Wesnoth. Od innych "
 "wojowników odróżnia ich sprawne posÅ?ugiwanie siÄ? zarówno mieczem, jak i "
 "Å?ukiem. Elfy sÄ? zwinne i najlepiej walczÄ? w lesie."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Hero"
-msgstr "Elficki bohater"
+msgstr "Elfowy bohater"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
 "tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
-"Elficcy bohaterowie podczas treningów skupiajÄ? siÄ? na samotnej walce w polu. "
-"DziÄ?ki temu wspiÄ?li siÄ? na szczyty dokonaÅ? fizycznych. ChoÄ? Elficcy "
+"Elfowi bohaterowie podczas treningów skupiajÄ? siÄ? na samotnej walce w polu. "
+"DziÄ?ki temu wspiÄ?li siÄ? na szczyty dokonaÅ? fizycznych. ChoÄ? Elfowi "
 "bohaterowie wolÄ? walkÄ? z mieczem w rÄ?ku, potrafiÄ? siÄ? posÅ?ugiwaÄ? również "
 "Å?ukiem."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Elficki wielki wÅ?adca"
+msgstr "Elf wysokiego rodu"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Elficcy wielcy wÅ?adcy sÄ? niepokonani w walce: z bliska atakujÄ? mieczem, z "
+"Elfy wysokiego rodu sÄ? niepokonane w walce: z bliska atakujÄ? mieczem, z "
 "daleka strzelajÄ? kulami ognia."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Lady"
-msgstr "Elficka Pani"
+msgstr "Elfowa wÅ?adczyni"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
 msgid ""
@@ -4686,33 +4658,29 @@
 msgstr "zamiana w kamieÅ?"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr "Elficki wÅ?adca"
+msgstr "Elfowy wÅ?adca"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Elficcy wÅ?adcy sÄ? potÄ?żni w walce: z bliska atakujÄ? mieczem, z daleka "
+"Elfowi wÅ?adcy sÄ? potÄ?żni w walce: z bliska atakujÄ? mieczem, z daleka "
 "strzelajÄ? kulami ognia."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr "Elficki strzelec wyborowy"
+msgstr "Elfowy strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18 data/units/Elvish_Marksman.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them a "
 "60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
-"Elficcy strzelcy wyborowi sÄ? ekspertami w użyciu Å?uków. Ich zdolnoÅ?ci "
+"Elfowi strzelcy wyborowi sÄ? ekspertami w użyciu Å?uków. Ich zdolnoÅ?ci "
 "gwarantujÄ? 60% szans na trafienie wrogów, nawet tych ukrytych w trudnym "
 "terenie. Te niezwykÅ?e umiejÄ?tnoÅ?ci strzeleckie wyrównujÄ? ich braki w walce "
 "wrÄ?cz i maÅ?Ä? prÄ?dkoÅ?Ä?."
@@ -4730,140 +4698,121 @@
 msgstr "strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Elficka strzelczyni wyborowa"
+msgstr "Elfowa strzelczyni wyborowa"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Marshal"
-msgstr "Elficki marszaÅ?ek"
+msgstr "Elfowy marszaÅ?ek"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish Marshals "
 "can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them to fight "
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
-"Elfi marszaÅ?ek, jeden z najwyższych stopniem dowódców w elfim wojsku, może "
-"kierowaÄ? jakÄ?kolwiek sÄ?siedniÄ? jednostkÄ? 1 albo 2 poziomu, sprawiajÄ?c, że "
-"zacznie walczyÄ? o wiele skuteczniej. MarszaÅ?kowie sami też sÄ? bardzo sprawni "
-"w zadawaniu obrażeÅ?, czy to mieczem, czy Å?ukiem."
+"Elfowy marszaÅ?ek, jeden z najwyższych stopniem dowódców w elfowym wojsku, "
+"może kierowaÄ? jakÄ?kolwiek sÄ?siedniÄ? jednostkÄ? 1 albo 2 poziomu, sprawiajÄ?c, "
+"że zacznie walczyÄ? o wiele skuteczniej. MarszaÅ?kowie sami też sÄ? bardzo "
+"sprawni w zadawaniu obrażeÅ?, czy to mieczem, czy Å?ukiem."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Elficki foryÅ?"
+msgstr "Elfowy foryÅ?"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to strike "
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
-"MknÄ?cy na skrzydÅ?ach wiatru Elficcy forysie z Å?atwoÅ?ciÄ? przemykajÄ? przez "
+"MknÄ?cy na skrzydÅ?ach wiatru elfowi forysie z Å?atwoÅ?ciÄ? przemykajÄ? przez "
 "lasy, by atakowaÄ? sÅ?absze jednostki i niebronione flanki."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Elficki obieżyÅ?wiat"
+msgstr "Elfowy Å?owca"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-range "
 "combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all woodsmen, "
 "Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
 "just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
 msgstr ""
-"Elficki obieżyÅ?wiat to szybki i silny wojownik. Uzdolniony zarówno w walce "
-"wrÄ?cz jak i na odlegÅ?oÅ?Ä?, jest niezwykle wszechstronny. Najlepszy z leÅ?nych "
-"elfów, umie tak siÄ? zaszyÄ?, że wrogowie widzÄ? go dopiero wtedy, gdy "
-"zaatakuje, lub gdy stojÄ? tuż koÅ?o niego."
+"Elfowy Å?owca to szybki i silny wojownik. Uzdolniony zarówno w walce wrÄ?cz "
+"jak i na odlegÅ?oÅ?Ä?, jest niezwykle wszechstronny. Najlepszy z leÅ?nych elfów, "
+"umie tak siÄ? zaszyÄ?, że wrogowie widzÄ? go dopiero wtedy, gdy zaatakuje, lub "
+"gdy stojÄ? tuż koÅ?o niego."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr "Elficka obieżyÅ?wiat"
+msgstr "Elfowa Å?owczyni"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr "Elficki jeździec"
+msgstr "Elfowy jeździec"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
 msgstr ""
-"Elficcy jeźdźcy mknÄ? równie szybko przez równiny, co przez las. Z grzbietów "
+"Elfowi jeźdźcy mknÄ? równie szybko przez równiny, co przez las. Z grzbietów "
 "swych rÄ?czych rumaków zasypujÄ? wrogów gradem strzaÅ?."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Scout"
-msgstr "Elficki zwiadowca"
+msgstr "Elfowy zwiadowca"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
-"Elficcy zwiadowcy równie szybko mknÄ? przez Å?Ä?ki, co przez lasy. Ich "
+"Elfowi zwiadowcy równie szybko mknÄ? przez Å?Ä?ki, co przez lasy. Ich "
 "umiejÄ?tnoÅ?ci jeździeckie sÄ? niedoÅ?cignione, choÄ? brak im siÅ?y w walce."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shaman"
-msgstr "Elficka szamanka"
+msgstr "Elfowa szamanka"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"Elficcy szamani skupiajÄ? siÄ? na nieagresywnych metodach unieszkodliwiania "
+"Elfowi szamani skupiajÄ? siÄ? na nieagresywnych metodach unieszkodliwiania "
 "przeciwników. Ich oplÄ?tujÄ?ce ataki spowalniajÄ? wrogów i zmniejszajÄ? o jeden "
 "iloÅ?Ä? ich ataków. Szamani mogÄ? też leczyÄ?."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elficki mistrz strzeleców"
+msgstr "Elfowy mistrz strzelecki"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
 "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
-"Najbardziej elitarni Å?ucznicy w caÅ?ym Wesnoth - Elficcy mistrzowie "
-"strzeleccy wyborowi sÄ? niezwykle celni. ChoÄ? strzelajÄ? bardzo szybko, zawsze "
-"majÄ? 60% szanse trafienia. Mistrzowie strzeleccy Å?wietnie nadajÄ? siÄ? do "
-"likwidowania umocnionych jednostek."
+"Najbardziej elitarni Å?ucznicy w caÅ?ym Wesnoth - elfowi mistrzowie strzeleccy "
+"wyborowi sÄ? niezwykle celni. ChoÄ? strzelajÄ? bardzo szybko, zawsze majÄ? 60% "
+"szanse trafienia. Mistrzowie strzeleccy Å?wietnie nadajÄ? siÄ? do likwidowania "
+"umocnionych jednostek."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elficka mistrzyni strzelecka"
+msgstr "Elfowa mistrzyni strzelecka"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "Elfia wróżka"
+msgstr "Elfowa wróżka"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. Dragonfly "
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
@@ -4874,14 +4823,12 @@
 "lasy bez zwracania niczyjej uwagi."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "faerie touch"
 msgstr "dotyk wróżki"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Elficka czarodziejka"
+msgstr "Elfowa czarodziejka"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4892,9 +4839,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr "Elficka mistrzyni magii"
+msgstr "Elfowa sylfida"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -4908,7 +4854,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Fencer"
 msgstr "Szermierz"
 
@@ -5653,9 +5598,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr "Elficki Szaman"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20 data/units/Mermaid_Siren.cfg:20
 #: data/units/Merman.cfg:16 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
@@ -5722,19 +5666,16 @@
 msgstr "trójzÄ?b"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Entangler"
-msgstr "oplÄ?tanie"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Fighter"
-msgstr "Smoczy wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Hoplite"
-msgstr "Mermen"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:32
 msgid ""
@@ -5745,28 +5686,24 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr "Mermen"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr "WÅ?ócznik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Triton"
-msgstr "+TÅ?umaczenie niemieckie"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:19 data/units/Triton.cfg:19
 #, fuzzy
@@ -5779,9 +5716,8 @@
 "tyle nieostrożnego by zapuÅ?ciÄ? siÄ? w ich odmÄ?ty."
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -5823,7 +5759,7 @@
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr "Kapitan jazdy"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 msgid ""
@@ -5848,9 +5784,8 @@
 "przeciwników strumieniem wody."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr "Wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:17 data/units/Naga-Fighter.cfg:48
 msgid ""
@@ -5862,9 +5797,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:34
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Smoczy wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
@@ -5893,9 +5827,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:21 data/units/Naga-Warrior.cfg:56
 msgid ""
@@ -5908,9 +5841,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "female^Naga"
@@ -6092,7 +6024,7 @@
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
 "Kusznicy orków wyrównujÄ? braki w celnoÅ?ci siÅ?Ä? rażenia swojej broni. ChoÄ? na "
-"odlegÅ?oÅ?Ä? nie tak groźni jak Elficcy strzelcy wyborowi, sÄ? twardsi i jepeij "
+"odlegÅ?oÅ?Ä? nie tak groźni jak Elfowi strzelcy wyborowi, sÄ? twardsi i jepeij "
 "od elfów radzÄ? sobie z walkÄ? wrÄ?cz."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
@@ -6112,7 +6044,7 @@
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Orki rÄ?bacze stanowiÄ? trzon armii. ChoÄ? wolniejsze od elfickich czy ludzkich "
+"Orki rÄ?bacze stanowiÄ? trzon armii. ChoÄ? wolniejsze od elfowych czy ludzkich "
 "wojowników, rÄ?bacze atakujÄ? znacznie silniej i mogÄ? znieÅ?Ä? znacznie wiÄ?cej "
 "obrażeÅ? nim polegnÄ?."
 
@@ -7245,23 +7177,20 @@
 "spotkanie z Yeti, wiÄ?c wielu wÄ?tpi w ich istnienie."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Young Ogre"
 msgstr "MÅ?ody ogr"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When still young, Ogres are taken into the army to be trained. They cannot "
 "manage weapons skillfully, so they are given a large blade, in the hope that "
 "they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
 msgstr ""
 "Ogry sÄ? rekrutowane do armii gdy sÄ? wciÄ?ż mÅ?ode. Niezbyt dobrze sobie radzÄ? "
-"z broniÄ?, wiÄ?c daje im siÄ? duże tasaki z nadziejÄ?, że bÄ?dÄ? wystarczajÄ?co "
+"z broniÄ?, wiÄ?c daje siÄ? im duże tasaki z nadziejÄ?, że bÄ?dÄ? wystarczajÄ?co "
 "inteligentne, by kaleczyÄ? nimi wrogów, a nie samych siebie."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Youth"
 msgstr "MÅ?odzieniec"
 
@@ -7378,9 +7307,8 @@
 msgstr "+TÅ?umaczenie portugalskie(brazyliskie)"
 
 #: src/about.cpp:230
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+TÅ?umaczenie wÄ?gierskie"
+msgstr "+TÅ?umaczenie rosyjskie"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -8890,611 +8818,3 @@
 
 #~ msgid "Melee"
 #~ msgstr "WrÄ?cz"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-#~ "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-#~ "information on conquering the game, you may wish to consult "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-#~ "mind that this is just an outline - for special exceptions and "
-#~ "situations, please follow the links included.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> "
-#~ "button at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, "
-#~ "which will teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended "
-#~ "that you play the Heir to the Throne campaign first - click "
-#~ "<italic>text=Campaign</italic> then <italic>text='Heir to the Throne'</"
-#~ "italic>. As Battle for Wesnoth can be quite challenging, you may wish to "
-#~ "start on <italic>text=Easy</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>While playing, keep "
-#~ "in mind that if you mouse-over many items on the menu bar to the right, a "
-#~ "brief description will pop up explaining that item. This is especially "
-#~ "useful when you encounter new abilities for the first time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta strona zawiera wszystko co trzeba wiedzieÄ?, by graÄ? w BitwÄ? o Wesnoth. "
-#~ "Opisuje sposób grania i elementarne zasady gry. By zdobyÄ? bardziej "
-#~ "zaawansowanÄ? wiedzÄ? można przeczytaÄ? również <ref>dst=basic_strategy "
-#~ "text='Podstawy strategii'</ref> i <ref>dst=multiplayer_strategy "
-#~ "text='Startegie w grach wieloosobowych'</ref>. Należy pamiÄ?taÄ?, że jest "
-#~ "to tylko ogólny przewodnik - do opisów wyjÄ?tków kierujÄ? odnoÅ?niki.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Na poczÄ?tku najlepiej zdecydowaÄ? siÄ? na wybór <italic>text='Ä?wiczeÅ?'</"
-#~ "italic> z gÅ?ównego menu. Ten przycisk wÅ?Ä?czy specjalny interaktywny "
-#~ "instruktaż, który uczy podstaw Wesnothu. PóźniejszÄ? grÄ? zalecamy zaczÄ?Ä? "
-#~ "od kampanii NastÄ?pca Ttronu - w tym celu należy wybraÄ? "
-#~ "<italic>text='Kampania'</italic> w gÅ?ównym menu, po czym kliknÄ?Ä? na "
-#~ "<italic>text='NastÄ?pca tronu'</italic>. Ponieważ Bitwa o Wesnoth może "
-#~ "okazaÄ? siÄ? doÅ?Ä? trudnÄ?, najlepszym poziomem dla poczÄ?tkujÄ?cych bÄ?dzie "
-#~ "<italic>text='Å?atwy'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>PamiÄ?taj, że podczas "
-#~ "gry możesz zobaczyÄ? podpowiedzi gdy najedziesz myszkÄ? na elementy na "
-#~ "pasku z prawej strony. Ta możliwoÅ?Ä? bÄ?dzie szczególnie przydatna gdy "
-#~ "pojawiÄ? siÄ? nowe zdolnoÅ?ci jednostek."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>At the start of any "
-#~ "battle, and at times during it, you will need to recruit units into your "
-#~ "army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the Heir to the "
-#~ "Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may recruit by "
-#~ "either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and "
-#~ "selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, "
-#~ "which lists units available for recruitment, along with their gold cost. "
-#~ "Click on a unit to see its statistics to the left, then press the recruit "
-#~ "button to recruit it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit "
-#~ "will appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square "
-#~ "near the keep. You may only recruit as many units as you have free hexes "
-#~ "in your castle, and you cannot spend more gold than you actually have on "
-#~ "recruiting.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> "
-#~ "which modify their statistics.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-#~ "Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs "
-#~ "a standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units "
-#~ "from previous scenarios.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they "
-#~ "also require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Income and Upkeep'</ref> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>Przed każdÄ? bitwÄ?, "
-#~ "oraz czasami w jej trakcie, zajdzie koniecznoÅ?Ä? rekrutowania jednostek do "
-#~ "Twojej armii. By móc rekrutowaÄ?, Twój dowódca (w kampanii NastÄ?pca Tronu "
-#~ "jest nim Konrad) musi staÄ? w zamku na polu 'twierdza'. W takim wypadku "
-#~ "możesz rekrutowaÄ? nowe jednostki wybierajÄ?c Rekrutuj z menu albo klikajÄ?c "
-#~ "prawym przyciskiem myszki na danym heksie i klikajÄ?c "
-#~ "<italic>text=Rekrutuj</italic>. Pojawi siÄ? wtedy okno rekrutacji, "
-#~ "zawierajÄ?ce dostÄ?pne jednostki i przedstawiajÄ?ce ich ceny. Kliknij "
-#~ "jednostkÄ?, żeby zobaczyÄ? jej opis po lewej stronie, a póżniej wciÅ?nij "
-#~ "rekrutuj, by doÅ?Ä?czyÅ?a do Twoich wojsk.\n"
-#~ "\n"
-#~ "JeÅ?li kliknÄ?Å?eÅ?(aÅ?) rawym przyciskiem myszy na którymÅ? z heksów zamku, "
-#~ "nowa jednostka pojawi siÄ? wÅ?aÅ?nie tam. W przeciwnym wypadku pojawi siÄ? na "
-#~ "wolnym heksie w pobliżu twierdzy. Można rekrutowaÄ? tylko tyle jednostek "
-#~ "na turÄ?, ile jest wolnych heksów w zamku. Nie można wydaÄ? na jednostki "
-#~ "wiÄ?cej zÅ?ota niż aktualnie posiadana jego iloÅ?Ä?.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Rekrutowane jednostki bÄ?dÄ? miaÅ?y dwie losowo wybrane <ref>dst=traits "
-#~ "text=Cechy</ref>, które majÄ? wpÅ?yw na ich możliwoÅ?ci.\n"
-#~ "\n"
-#~ "W późniejszych misjach można także PrzywoÅ?ywaÄ? jednostki, które przeżyÅ?y "
-#~ "wczeÅ?niejsze walki. PrzywoÅ?ywanie dziaÅ?a tak samo jak rekrutacja, ale "
-#~ "kosztuje zawsze 20 sztuk zÅ?ota. Gdy wybierzesz <italic>text=PrzywoÅ?aj</"
-#~ "italic>, pojawi siÄ? okno z listÄ? jednostek z poprzednich bitew, z której "
-#~ "można wybieraÄ?.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy pamiÄ?taÄ?, że jednostki majÄ? nie tylko koszt zakupu, ale i koszta "
-#~ "utrzymania. WiÄ?cej na ten temat w <ref>dst=income_and_upkeep text='Dochód "
-#~ "i Utrzymanie'<ref>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you "
-#~ "wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When "
-#~ "selected, all the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, "
-#~ "and all those it can't made dull. Mousing over a dull square will show "
-#~ "the number of turns required to reach it, and clicking will cause the "
-#~ "unit to move towards it by the fastest route over this and subsequent "
-#~ "turns.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each unit has a certain number of movement points which are expended when "
-#~ "moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</"
-#~ "ref> of that particular hex. For instance, grassland nearly always costs "
-#~ "1 movement point to enter. Exactly how many movement points are spent "
-#~ "entering a hex depends on the unit type - in forest, elvish units only "
-#~ "spend 1 movement point, most human and orc units spend 2, while horsemen "
-#~ "spend 3. You can learn how many movement points a unit requires to enter "
-#~ "a certain terrain type by right-clicking on it, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control "
-#~ "text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in "
-#~ "the hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those "
-#~ "hexes immediately ends its movement. Learning how to use zones of control "
-#~ "to your advantage is an important part of Wesnoth, as only "
-#~ "<ref>dst=ability_skirmish text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of "
-#~ "control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poruszanie siÄ? w Bitwie o Wesnoth jest proste: wystarczy kliknÄ?Ä? "
-#~ "jednostkÄ?, która ma siÄ? poruszyÄ?, a potem kliknÄ?Ä? na heks na który ma "
-#~ "iÅ?Ä?. Po wybraniu jednostki wszystkie heksy, na które może siÄ? ona "
-#~ "przesunÄ?Ä?, zostanÄ? podÅ?wietlone, a inne pociemnione. Najechanie myszkÄ? na "
-#~ "ciemny heks pokaże iloÅ?Ä? tur koniecznych do dojÅ?cia na niego, a "
-#~ "klikniÄ?cie spowoduje, że jednostka tam wÅ?aÅ?nie bÄ?dzie podÄ?żaÄ? najkrótszÄ? "
-#~ "drogÄ? w kolejnych turach.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Każda jednostka ma pewnÄ? iloÅ?Ä? punktów ruchu, które wydaje wchodzÄ?c na "
-#~ "dany heks, w zależnoÅ?ci od <ref>dst=terrain text=Terenu</ref> ten heks "
-#~ "pokrywajÄ?cego. Na przykÅ?ad wejÅ?cie na Å?Ä?ki prawie zawsze kosztuje 1 punkt "
-#~ "ruchu. Koszt wejÅ?cia na dany teren jest zależny od typu jednostki: na "
-#~ "przykÅ?ad w lesie elfy wydajÄ? tylko 1 punkt, podczas gdy ludzie i orki 2, "
-#~ "a jeźdźcy 3. Å»eby dowiedzieÄ? siÄ?, ile kosztuje wejÅ?cie na jakiÅ? teren "
-#~ "danej jednostki należy na niÄ? kliknÄ?Ä? prawym przyciskiem myszy, wybraÄ? "
-#~ "Opis jednostki, a potem kliknÄ?Ä? na <italic>text='Modyfikatory terenowe'</"
-#~ "italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "KolejnÄ? rzeczÄ?, o której należy pamiÄ?taÄ? podczas ruchu, sÄ? "
-#~ "<ref>dst=zones_of_control text='Strefy kontroli'</ref>. Każda jednostka "
-#~ "tworzy StrefÄ? kontroli na otaczajÄ?cych jÄ? heksach, co sprawia, że "
-#~ "jednostki przeciwnika, które na nie wejdÄ? natychmiastowo koÅ?czÄ? ruch. "
-#~ "UmiejÄ?tne rozplanowanie Stref kontroli jest ważnÄ? czÄ?Å?ciÄ? gry, ponieważ "
-#~ "ignorujÄ? je tylko <ref>dst=ability_skirmish text='Harcownicy'</ref>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Order and number of attacks'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to "
-#~ "alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of "
-#~ "attacks a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 "
-#~ "sword attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish "
-#~ "Grunt with 9-2 only gets 2 swings (but at 9 damage).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Chance to hit'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its "
-#~ "defense rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently "
-#~ "standing in. This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. "
-#~ "For instance, elves have a defense rating of 70% in forest, meaning a "
-#~ "unit attacking them has only a 30% chance of hitting them. Conversely, "
-#~ "the elf's chance of hitting the attacker in return depends on what "
-#~ "terrain the attacker is in.\n"
-#~ "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks "
-#~ "text='Magical attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</"
-#~ "ref>. Magical attacks always have a 70% chance to hit, regardless of "
-#~ "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
-#~ "chance to hit, regardless of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Damage</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the "
-#~ "attack type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack "
-#~ "causes a base of 5 damage. This is usually modified by two things: "
-#~ "<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are "
-#~ "explained below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. "
-#~ "The most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, "
-#~ "which doubles the damage dealt by both attacker and defender when the "
-#~ "unit with Charge attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "W Bitwie o Wesnoth wystÄ?pujÄ? dwa rodzaje walki: wrÄ?cz i na odlegÅ?oÅ?Ä?, ale "
-#~ "oba z nich sÄ? możliwe tylko pomiÄ?dzy sÄ?siadujÄ?cymi heksami. Walka wrÄ?cz "
-#~ "zazwyczaj odbywa siÄ? przy użyciu mieczy, toporów albo kÅ?ów, podczas gdy w "
-#~ "walce na odlegÅ?oÅ?Ä? używa siÄ? Å?uków, dzid albo kul ognistych. Sama walka "
-#~ "jest doÅ?Ä? prosta: atakujÄ?cy i broniÄ?cy siÄ? nacierajÄ? na zmianÄ? dopóki "
-#~ "każdy z nich nie zużyÅ? swojego limitu ataków.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='KolejnoÅ?Ä? i iloÅ?Ä? ataków'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pierwszy atakuje atakujÄ?cy, potem broniÄ?cy siÄ?. Ten cykl siÄ? powtarza "
-#~ "dopóki obie jednostki nie zużyjÄ? wszystkich swoich ataków. Liczba ataków "
-#~ "jest inna dla różnych jednostek: na przykÅ?ad Elficki wojownik z mieczem 5-"
-#~ "4 może wykonaÄ? 4 ataki z których każdy może zadaÄ? 5 punktów obrażeÅ?; "
-#~ "natomiast Ork rÄ?bacz z 9-2 atakuje tylko 2 razy (ale z obrażeniami 9).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Szanse na trafienie'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Z dwoma wyjÄ?tkami szanse na trafienie zależÄ? jedynie od wspóÅ?czynnika "
-#~ "obrony <ref>dst=terrain text=Terenu</ref> na którym stoi obroÅ?ca. Ten "
-#~ "wspóÅ?czynnik można poznaÄ? klikajÄ?c jednostkÄ? prawym klawiszem myszy, "
-#~ "wybierajÄ?c Opis jednostki, po czym klikajÄ?c <italic>text='Modyfikatory "
-#~ "terenowe'<italic>. Na przykÅ?ad elfy majÄ? 70% obrony w lesie, co oznacza, "
-#~ "że jednostka go atakujÄ?ca ma tylko 30% szansÄ? na trafienie. Z kolei "
-#~ "szansa na bycie trafionym przez tego elfa zależy od terenu, na którym "
-#~ "stoi jednostka atakujÄ?ca.\n"
-#~ "Od tej zasady sÄ? dwa wyjÄ?tki: <ref>dst=magical_attacks text='Ataki "
-#~ "magiczne'</ref> i <ref>dst=ability_marksman text='Strzelcy wyborowi'</"
-#~ "ref>. Ataki magiczne zawsze majÄ? 70% szansy na trafienie, bez wzglÄ?du na "
-#~ "teren, a Strzelcy wyborowi zawsze majÄ? 60% szansy na trafienie, bez "
-#~ "wzglÄ?du na teren.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Obrażenia'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Każdy trafiony atak powoduje podstawowÄ? iloÅ?Ä? obrażeÅ?, zależnÄ? od rodzaju "
-#~ "ataku. Na przykÅ?ad Elficki wojownik z mieczem 5-4 powoduje 4 punkty "
-#~ "podstawowych obrażeÅ?. Ta liczba jest modyfikowana zazwyczaj przez dwie "
-#~ "rzeczy: <ref>dst=damage_type_and_resistance text='OdpornoÅ?Ä?'</ref> i "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='PorÄ? dnia'</ref>, które sÄ? objaÅ?nione "
-#~ "poniżej.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Niektóre jednostki majÄ? specjalne zdolnoÅ?ci, które zmieniajÄ? iloÅ?Ä? "
-#~ "obrażeÅ? zadawanych w walce. NajpopularniejszÄ? jest "
-#~ "<ref>dst=ability_charge text='Szarża'</ref>, która podwaja obrażenia "
-#~ "zadane (ale i otrzymane) przez szarżujÄ?cego atakujÄ?cego."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, there are three types of damage usually associated with "
-#~ "physical attacks: Blade, Pierce and Impact damage. Additionally, there "
-#~ "are three further types of damage usually associated with magical "
-#~ "attacks: Fire, Cold and Holy attacks. Different units may have "
-#~ "resistances which alter the damage which they take from certain damage "
-#~ "types.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resistances work very simply: If a unit has 40% resistance against a "
-#~ "damage type, then they will suffer 40% less damage when hit with that "
-#~ "damage type. It is also possible for a unit to have weakness; if a unit "
-#~ "has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
-#~ "damage when hit by that type. \n"
-#~ "\n"
-#~ "For example, Skeletons are highly resistant to Blade and Pierce damage, "
-#~ "but are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to "
-#~ "Holy damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "W Bitwie o Wesnoth istniejÄ? trzy rodzaje obrażeÅ? odnoszonych od ataków "
-#~ "fizycznych: sieczne, kÅ?ujÄ?ce i obuchowe. Ponadto sÄ? jeszcze trzy rodzaje "
-#~ "obrażeÅ? odnoszonych od ataków magicznych: Å?wiÄ?te, ogieÅ? i chÅ?ód. Różne "
-#~ "jednostki mogÄ? byÄ? odporne na różne typy ataków.\n"
-#~ "\n"
-#~ "OdpornoÅ?Ä? jest bardzo prosta: jeÅ?li jednostka ma 40% odpornoÅ?Ä? na dany "
-#~ "rodzaj ataku, to odniesie o 40% mniejsze obrażenia, jeÅ?li zostanie nim "
-#~ "trafiona. Jednostki mogÄ? też mieÄ? sÅ?aboÅ?Ä? na punkcie pewnych ataków: "
-#~ "jeÅ?li jednostka ma -100% odpornoÅ?ci na dany rodzaj ataku, to odniesie "
-#~ "podwójne obrażenia, gdy zostanie nim trafiona.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Na przykÅ?ad Szkielety sÄ? bardzo odporne na obrażenie spowodowane broniÄ? "
-#~ "siecznÄ? i kÅ?ujÄ?cÄ?, ale sÄ? czuÅ?e na obuchowÄ? oraz ogieÅ? i niezwykle czuÅ?e "
-#~ "na Å?wiÄ?tÄ? broÅ?."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right. \n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dawn <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
-#~ "Morning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Afternoon <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Dusk <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "First Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Second Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as "
-#~ "night.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The time of day affects the damage of certain units as follows -\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night.\n"
-#~ "Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime.\n"
-#~ "Neutral units are unaffected by the time of day.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Keep in "
-#~ "mind that some scenarios take place underground, where it is perpetually "
-#~ "night!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bitwy zazwyczaj rozgrywajÄ? siÄ? w ciÄ?gu regularnego cyklu dni i nocy. PorÄ? "
-#~ "dnia można sprawdziÄ? poniżej minimapy w górnym prawym rogu ekranu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ZwykÅ?y cykl dni i nocy wyglÄ?da tak:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Å?wit <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
-#~ "Ranek <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "PopoÅ?udnie <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Zmierch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "Pierwsza straż <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Druga straż <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ranek i PopoÅ?udnie to dzieÅ?, wieczór i Å?rodek nocy to noc.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pora dnia wpÅ?ywa w nastÄ?pujÄ?cy sposób na jednostki:\n"
-#~ "\n"
-#~ "PraworzÄ?dne jednostki zadajÄ? +25% obrażeÅ? za dnia i -25% obrażeÅ? nocÄ?.\n"
-#~ "Chaotyczne jednostki zadajÄ? -25% obrażeÅ? za dnia i +25% obrażeÅ? nocÄ?.\n"
-#~ "Na neutralne jednostki pora dnia nie ma wpÅ?ywu.\n"
-#~ "\n"
-#~ " <img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</"
-#~ "img>PamiÄ?taj, że niektóre misje majÄ? miejsce pod ziemiÄ?, gdzie panuje "
-#~ "wieczna ciemnoÅ?Ä?!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If both units survive a combat, they gain a number of experience points "
-#~ "equal to the level of the unit they're fighting. If a unit kills another "
-#~ "in combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, "
-#~ "8 for level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Units have a certain amount of experience required to advance (this is "
-#~ "20% less for units with the Intelligent trait). Once they achieve this "
-#~ "amount, they immediately advance to the next level, healing fully in the "
-#~ "process. In some cases, you will be given a choice of advancement "
-#~ "options.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and "
-#~ "that occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may "
-#~ "have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "JeÅ?li obie walczÄ?ce jednostki przeżyjÄ? walkÄ?, zyskujÄ? punkty "
-#~ "doÅ?wiadczenia równe poziomowi jednostki z którÄ? walczyÅ?y. Jednak jeżeli "
-#~ "jednostka zabije przeciwnika, zyskuje o wiele wiÄ?cej doÅ?wiadczenia: 4 "
-#~ "punkty za jednostkÄ? poziomu 0, 8 - poziomu 1, 16 - poziomu 2, 24 - "
-#~ "poziomu 3 i tak dalej.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jednostki majÄ? pewien próg punktów doÅ?wiadczenia wymaganych do awansu "
-#~ "(dla jednostek z cechÄ? 'inteligencja' jest on o 20% niższy). Gdy go "
-#~ "przekroczÄ?, natychmiast awansujÄ? na wyższy poziom, w peÅ?ni siÄ? przy tym "
-#~ "uzdrawiajÄ?c. Niekiedy istnieje możliwoÅ?Ä? wyboru kierunku, w jakim "
-#~ "jednostka ma awansowaÄ?.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy pamiÄ?taÄ?, że choÄ? wiÄ?kszoÅ?Ä? jednostek ma 3 poziomy awansu, to "
-#~ "jednak niektóre majÄ? mniej, a inne (jak na przykÅ?ad <ref>dst=unit_mage "
-#~ "text=Magowie</ref>) wiÄ?cej."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers several "
-#~ "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
-#~ "your turn, before you take action.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resting: A unit which neither moves nor attacks will heal 2HP in its next "
-#~ "turn.\n"
-#~ "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP.\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units "
-#~ "(such as trolls) will automatically heal 8HP every turn.\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, or prevent Poison from dealing damage.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each "
-#~ "turn, or cure a unit of Poison.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while Resting can be combined with other forms of "
-#~ "healing, villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with "
-#~ "each other. Also, units heal fully between scenarios."
-#~ msgstr ""
-#~ "Podczas walki Twoje jednostki z pewnoÅ?ciÄ? odniosÄ? obrażenia. W Bitwie o "
-#~ "Wesnoth istnieje kilka sposobów uzdrawiania jednostek, co zawsze dzieje "
-#~ "siÄ? na poczÄ?tku Twojej tury, zanim siÄ? poruszysz.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odpoczynek: Jednostka, która w danej turze nie rusza siÄ? i nie atakuje, w "
-#~ "nastÄ?pnej turze odzyska 2 PÅ».\n"
-#~ "Wioski: Jednostka, która zaczyna turÄ? w wiosce odzyskuje 8 PÅ».\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneracja</ref>: Niektóre jednostki "
-#~ "(jak na przykÅ?ad trolle) automatycznie odzyskujÄ? 8 PÅ» co turÄ?.\n"
-#~ "Jednostki leczÄ?ce: Jednostki ze zdolnoÅ?ciÄ? <ref>dst=ability_heals "
-#~ "text=Leczenia</ref> automatycznie wyleczÄ? wszystkie sÄ?siednie przyjazne "
-#~ "jednostki dodajÄ?c im 4 PÅ» co turÄ?, albo zapobiegnÄ? szkodliwemu wpÅ?ywowi "
-#~ "trucizny.\n"
-#~ "Jednostki uzdrawiajÄ?ce: Jednostki ze zdolnoÅ?ciÄ? <ref>dst=ability_cures "
-#~ "text=Uzdrawiania</ref> automatycznie uzdrowiÄ? wszystkie sÄ?siednie "
-#~ "przyjazne jednostki dodajÄ?c im 8 PÅ» co turÄ?, albo uzdrowiÄ? z trucizny.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy pamiÄ?aÄ?, że tylko odpoczynek może byÄ? Å?Ä?czony z innymi formami "
-#~ "leczenia, inne siÄ? wykluczajÄ?. Jednostki w peÅ?ni siÄ? leczÄ? pomiÄ?dzy "
-#~ "misjami."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, it is not enough simply to recruit units and fight. You must "
-#~ "watch your gold as well, especially in campaigns, where you can carry "
-#~ "extra gold over from one scenario to the next. There are two aspects to "
-#~ "this; Income and Upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Income is simple. For every village you control, you gain one gold a "
-#~ "turn. Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. "
-#~ "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
-#~ "detailed below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Upkeep is also fairly simple. Each unit requires an amount of Upkeep "
-#~ "equal to its level. You can support as many levels <italic>text=worth</"
-#~ "italic> of units as you have villages for free. However, for each level "
-#~ "of unit beyond the number of villages you have, you must pay one gold per "
-#~ "turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
-#~ "you would have to pay two gold a turn in upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve "
-#~ "levels of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a "
-#~ "turn.\n"
-#~ "There are two main exceptions to Upkeep. Firstly, units with the Loyal "
-#~ "trait will only ever count as level one for upkeep purposes, regardless "
-#~ "of their actual level. Secondly, units you begin the scenario with (such "
-#~ "as Konrad or Delfador), or units who join you during a scenario (such as "
-#~ "the Horseman in the second level of Heir to the Throne) will never charge "
-#~ "any upkeep."
-#~ msgstr ""
-#~ "W Bitwie o Wesnoth nie wystarczy po prostu rekrutowaÄ? jednostki i "
-#~ "walczyÄ?. Trzeba też liczyÄ? siÄ? ze zÅ?otem, zwÅ?aszcza w kampaniach, gdzie "
-#~ "pozostaÅ?e zÅ?oto przechodzi do nastÄ?pnej bitwy. Finanse majÄ? dwa aspekty: "
-#~ "dochód i utrzymanie.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dochód jest prosty: każda kontrolowana przez Ciebie wioska zarabia jednÄ? "
-#~ "sztukÄ? zÅ?ota na turÄ?. Tak wiÄ?c, jeÅ?li masz 10 wiosek, normalnie zarabiaÅ?"
-#~ "(a)byÅ? 10 sztuk zÅ?ota. Niestety, od tego dochodu odejmowane sÄ? koszty "
-#~ "utrzymania.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Utrzymanie również jest proste: każda jednostka wymaga tyle utrzymania, "
-#~ "co jej poziom. Możesz utrzymaÄ? za darmo takÄ? <italic>text=wartoÅ?Ä?</"
-#~ "italic> poziomów jednostek, ile masz wiosek. Jednakże za każdy dodatkowy "
-#~ "poziom jednostki musisz już pÅ?aciÄ? jednÄ? sztukÄ? zÅ?ota na turÄ?. Na "
-#~ "przykÅ?ad jeÅ?li masz 12 jednostek 1-go poziomu i 10 wiosek, bÄ?dziesz musiaÅ?"
-#~ "(a) pÅ?aciÄ? 2 sztuki zÅ?ota na turÄ? za utrzymanie.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Te koszty sÄ? odejmowane od dochodu, tak wiÄ?c w przypadku 12 poziomów "
-#~ "jednostek i 10 wiosek ostateczny dochód wyniesie 8 sztuk zÅ?ota na turÄ?.\n"
-#~ "SÄ? dwa wyjÄ?tki, jeÅ?li chodzi o utrzymanie. Po pierwsze, jednostki z cechÄ? "
-#~ "'lojalny' sÄ? traktowane tak, jakby zawsze byÅ?y 1-go poziomu, bez wzglÄ?du "
-#~ "na poziom rzeczywisty. Po drugie, jednostki obecne na poczÄ?tku bitwy (jak "
-#~ "Konrad czy Delfador) albo jednostki, które siÄ? do Ciebie przyÅ?Ä?czajÄ? w "
-#~ "trakcie kampanii (jak Jeździec podczas drugiej bitwy w NastÄ?pcy tronu) "
-#~ "nic nie kosztujÄ?."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-#~ "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the "
-#~ "unit is recruited.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The currently available traits are the following.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Intelligent</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units are very useful at the beginning of a campaign, as they "
-#~ "can be quickly advanced into much needed higher level units. Later in the "
-#~ "campaign, they are not quite so useful, and if you have plenty of high "
-#~ "level units you may find yourself recalling units with more useful ''long-"
-#~ "term'' traits.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Loyal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-#~ "are.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the "
-#~ "early campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-#~ "considerable gold over the course of the campaign.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Quick</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick is the most noticeable trait, particularly in slower units such as "
-#~ "trolls or heavy infantry. Units with the Quick trait can often have "
-#~ "greatly increased mobility in rough terrain, so consider that when "
-#~ "deploying your forces. Also, remember that Quick units aren't quite as "
-#~ "tough as usual, and so aren't so good for holding positions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Resilient</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units have 7 more HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units can be useful at all stages in the campaign, and is a "
-#~ "useful trait for all units, though you'll find yourself noticing it more "
-#~ "in some units than others. Resilient units are especially useful for "
-#~ "holding ground against opponents.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Strong</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Strong units do 1 more damage per swing in melee combat, and have 2 more "
-#~ "HP.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Useful for any close-combat unit, Strong is most effective for units who "
-#~ "have a high number of swings, such as the Elvish Fighter. Strong units "
-#~ "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed "
-#~ "to turn a damaging stroke into a killing blow."
-#~ msgstr ""
-#~ "WiÄ?kszoÅ?Ä? jednostek ma dwie cechy. Cechy to elementy nieco zmieniajÄ?ce "
-#~ "domyÅ?lne atrybuty jednostek. SÄ? one przypisywane losowo w momencie "
-#~ "rekrutacji jednostki.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Możliwe cechy to:\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Inteligentny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inteligentne jednostki potrzebujÄ? o 20% mniej doÅ?wiadczenia, by "
-#~ "awansowaÄ?.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inteligentne jednostki bardzo przydajÄ? siÄ? na poczÄ?tku kampanii, ponieważ "
-#~ "mogÄ? szybko awansowaÄ? na bardzo potrzebne jednostki wyższego poziomu. W "
-#~ "późniejszych misjach nie sÄ? już tak przydatne, wiÄ?c gdy ma siÄ? wiele "
-#~ "jednostek wyższego poziomu cenne okazujÄ? siÄ? cechy bardziej "
-#~ "\"dÅ?ugoterminowe\".\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Lojalny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lojalne jednostki zawsze wymagajÄ? tylko jednego punktu utrzymania, bez "
-#~ "wzglÄ?du na wÅ?asny poziom.\n"
-#~ "\n"
-#~ "LojalnoÅ?Ä? nic nie daje jednostce 1-go poziomu, wiÄ?c na poczÄ?tku kampanii "
-#~ "jest bezużyteczna. Jednak gdy jednostka zacznie awansowaÄ?, cecha ta może "
-#~ "zaoszczÄ?dziÄ? sporo pieniÄ?dzy w trakcie kampanii.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Szybki</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Szybkie jednostki majÄ? 1 dodatkowy punkt ruchu, ale o 10% mniej PÅ».\n"
-#~ "\n"
-#~ "SzybkoÅ?Ä? to najbardziej zauważalna cecha, zwÅ?aszcza w wolniejszych "
-#~ "jednostkach jak piechota czy trole. Szybkie jednostki czÄ?sto majÄ? "
-#~ "znacznie zwiÄ?kszonÄ? mobilnoÅ?Ä? w trudnym terenie, o czym należy pamiÄ?taÄ? "
-#~ "wystawiajÄ?c armiÄ?. Nie należy też zapominaÄ? o tym, że szybkie jednostki "
-#~ "nie sÄ? tak wytrzymaÅ?e, wiÄ?c gorzej nadajÄ? siÄ? do trzymania pozycji.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Odporny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odporne jednostki majÄ? 7 dodatkowych PÅ».\n"
-#~ "Odporne jednostki mogÄ? byÄ? przydatne na wszystkich etapach kampanii, wiÄ?c "
-#~ "jest to cecha dobra dla wszystkich, choÄ? u niektórych bÄ?dzie bardziej "
-#~ "widoczna. Odpore jednostki najlepiej nadajÄ? siÄ? do obrony wybranych "
-#~ "pozycji.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Silny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Silne jednostki zadajÄ? o 1 punkt wiÄ?cej obrażeÅ? co atak w walce wrÄ?cz i "
-#~ "majÄ? 2 dodatkowe PÅ».\n"
-#~ "\n"
-#~ "ChoÄ? przydatna dla każdej jednostki walczÄ?cej wrÄ?cz, siÅ?a najbardziej "
-#~ "uwidacznia siÄ? u jednostek z dużÄ? liczbÄ? ataków, jak na przykÅ?ad Elficki "
-#~ "wojownik. Silne jednostki przydajÄ? siÄ? gdy kilka dodatkowych punktów "
-#~ "obrażeÅ? jest wÅ?aÅ?nie tym, co przechyla szalÄ? walki na naszÄ? korzyÅ?Ä?."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
-#~ "using the bones of the slain as weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ci elitarni Å?ucznicy nieumarÅ?ych siejÄ? terror w sercach swych wrogów "
-#~ "używajÄ?c koÅ?ci zabitych jako broni."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching "
-#~ "targets for its bone arrows."
-#~ msgstr ""
-#~ "OwiniÄ?ci ciemnymi pÅ?aszczami Å?ucznicy dusz krÄ?żÄ? po Å?wiecie szukajÄ?c "
-#~ "celów dla swych koÅ?cistych strzaÅ?."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "bone"
-#~ msgstr "koÅ?ci"You are on the gna.org mail server.

Generated by mhonarc, Tue Sep 20 16:45:14 2005