[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno... (December 14, 2004 - 14:22)

 

CVSROOT:	/cvsroot/wesnoth
Module name:	wesnoth
Branch: 	
Changes by:	Susanna Björverud <susanna.bjorverud@xxxxxxxxx>	04/12/14 13:11:26

Modified files:
	po/wesnoth     : sv.po 
	po/wesnoth-ei  : sv.po 
	po/wesnoth-tdh : sv.po 

Log message:
	Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.13 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.13	Sun Dec  5 00:12:17 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po	Tue Dec 14 13:11:26 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-05 00:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-12 20:37+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,7 +34,7 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr "Kunglig vakt"
+msgstr "Livgardist"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.5	Fri Nov 26 13:39:29 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po	Tue Dec 14 13:11:26 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 13:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-12 20:54+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -240,7 +240,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
 msgstr ""
-"Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina trupper."
+"Jag ser att ditt ynkliga kungadöme slutligen sammankallar sina trupper."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.38	Sun Dec 12 15:19:49 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po	Tue Dec 14 13:11:26 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-12 16:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-05 19:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-14 13:46+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1143,16 +1143,15 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
-msgstr ""
+msgstr "Lojalister"
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid "Rebels"
-msgstr "Ã?terkallade"
+msgstr "Rebeller"
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
-msgstr ""
+msgstr "Nordbor"
 
 #: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:127
@@ -1160,14 +1159,12 @@
 msgstr "Vandöda"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid "Knalgan Alliance"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Knalgas allians"
+msgstr "Knalgas allians"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Drakes"
-msgstr "Molndrake"
+msgstr "Drakfolket"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
 msgid "Classic"
@@ -1186,9 +1183,8 @@
 msgstr "Orcher"
 
 #: data/multiplayer.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "Dwarves"
-msgstr "Dvärgborg"
+msgstr "Dvärgar"
 
 #: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
 msgid "Saurian"
@@ -1203,14 +1199,12 @@
 msgstr "Det stora kriget"
 
 #: data/multiplayer.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Light"
-msgstr "Ljusets magiker"
+msgstr "Ljusets allians"
 
 #: data/multiplayer.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Darkness"
-msgstr "&undead-lich.png,Mörkrets allians"
+msgstr "Mörkrets allians"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
 msgid ""
@@ -2235,7 +2229,7 @@
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
 "Solen går ner över Wesnoth. Vad tiden är på dygnet påverkar hur mycket skada "
-"som trupper med olika livsåskådningar åsamkar varandra."
+"som trupper med olika sinnelag åsamkar varandra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:122
 msgid ""
@@ -2245,17 +2239,16 @@
 "25% less. At night it is reversed. During twilight, all units do their "
 "normal damage. Neutral units such as elves are unaffected by day and night."
 msgstr ""
-"Det finns tre livsåskådningar: lagenlig, neutral och kaotisk. Dygnet är "
-"också uppdelat i tre huvuddelar: dag, gryning/skymning, och natt. Under "
-"dagtid vållar lagenliga truppers attacker 25% mer skada, medan kaotiska "
-"trupper vållar 25% mindre skada. Under nattetid är det tvärtom. Under "
-"gryning och skymning vållar alla trupper sin nominella skada. Neutrala "
-"trupper såsom alver är opåverkade av tiden på dygnet."
+"Det finns tre sinnelag: lagenlig, neutral och kaotisk. Dygnet är också "
+"uppdelat i tre huvuddelar: dag, gryning/skymning, och natt. Under dagtid "
+"vållar lagenliga truppers attacker 25% mer skada, medan kaotiska trupper "
+"vållar 25% mindre skada. Under nattetid är det tvärtom. Under gryning och "
+"skymning vållar alla trupper sin nominella skada. Neutrala trupper såsom "
+"alver är opåverkade av tiden på dygnet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:122
 msgid "What are the different alignments and times of day?"
-msgstr ""
-"Vilka är de olika livsåskådningarna och vilka tider på dygnet finns det?"
+msgstr "Vilka är de olika sinnelagen och vilka tider på dygnet finns det?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:123
 msgid "How do I know what time of day it is?"
@@ -5444,7 +5437,6 @@
 msgstr "Spetsarvätte"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -5454,7 +5446,9 @@
 msgstr ""
 "Vättarna försöker kompensera sitt släktes allmänna idioti, bräcklighet och "
 "brist på sofistikerade vapen genom att överväldiga sina fiender med sitt "
-"antal. Spetsarvättarna är spjutvättarnas större och kunnigare släktingar."
+"antal. Utan undantag utrustar de som lyckats överleva ett slag sig med än "
+"större spjut, vilket ger dem fördelen med att kunna utdela första slaget i "
+"närstrid."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -5495,7 +5489,6 @@
 msgstr "Spjutvätte"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -5505,8 +5498,8 @@
 msgstr ""
 "Vättarna försöker kompensera sitt släktes allmänna idioti, bräcklighet och "
 "brist på sofistikerade vapen genom att överväldiga sina fiender med sitt "
-"antal. Spjutvättarna saknar bra rustningar och vapen, men är välrustade för "
-"utnötningskrig. De bästa spjutvättarna kan se fram emot att bli "
+"antal. Spjutvättarna saknar bra träning, rustningar och vapen, men passar "
+"väl för utnötningskrig. De bästa spjutvättarna kan se fram emot att bli "
 "spetsarvättar."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
@@ -5616,12 +5609,10 @@
 "bestars ryggar."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Halberdier"
 msgstr "Hillebardiär"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
@@ -5630,9 +5621,11 @@
 "can keep further than the end of their weapons, but find some difficulty in "
 "very close combat."
 msgstr ""
-"De bästa infanteristerna tilldelas hillebarder. Om än något långsammare än "
+"De bästa soldaterna tilldelas hillebarder. Om än något långsammare än "
 "svärdet så är hillebarden likväl mycket dödlig. På grund av sin stora "
-"räckvidd har de alltid första slaget."
+"räckvidd har de alltid första slaget. Hillebardiärerna har stora fördelar "
+"mot motståndare som de kan hålla på avstånd, men får det lite besvärligare "
+"vid riktigt nära kamp."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
@@ -5717,12 +5710,10 @@
 "hade dessa mäktiga soldater härskat över kontinenten."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Javelineer"
 msgstr "Sjöspjutkastare"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
 "recruits.  Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
@@ -5730,8 +5721,10 @@
 "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
 "defending."
 msgstr ""
-"Spjutbäraren är kärnan i människoarméerna. Dessa unga soldater får "
-"grundläggande stridsträning och sänds till fronten för att göra grovgörat."
+"Spjutkastarna har bemästrat sina spetsiga pinnar till vapen, som de fick som "
+"rekryter. De är farliga i närstrid, men har också utvecklat skicklighet i "
+"att kasta sina spjut, vilket gör dem dugliga på både när- och distansstrid. "
+"Längden på deras vapen gör att de alltid får första slaget i närstrid."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -6081,25 +6074,22 @@
 "slagfältet och kan komma till undsättning på olika fronter."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Fighter"
-msgstr "Adlig krigare"
+msgstr "Ryttarkämpe"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Sjökrigare"
+msgstr "Ryttarkrigare"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leaders of the plains, Mounted Warriors are skilled with the use of the "
 "sword and the morning star. Riding horses, they are able to move around the "
 "battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
 "different fronts."
 msgstr ""
-"Ryttarbefälhavarna är slätternas ledare och är skickliga i bruket av svärd "
-"och morgonstjärna. Med hjälp av sina hästar kan de snabbt förflytta sig runt "
+"Ryttarkrigarna är slätternas ledare och är skickliga i bruket av svärd och "
+"morgonstjärna. Med hjälp av sina hästar kan de snabbt förflytta sig runt "
 "slagfältet och kan komma till undsättning på olika fronter."
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
@@ -6614,7 +6604,6 @@
 msgstr "Pikenerare"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for long "
 "pikes. Because of the length of their weapons, they always strike first in "
@@ -6624,7 +6613,8 @@
 msgstr ""
 "Pikenerare är veteraner i den wesnothiska armén och har bytt ut sina spjut "
 "mot långa pikar. Med sin stora räckvidd har de alltid första slaget. De är "
-"speciellt dödliga vid försvar mot kavalleri."
+"speciellt dödliga vid försvar mot kavalleri, men har lite svårigheter vid "
+"riktigt nära kamp."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:22
 msgid "pike"
@@ -6726,7 +6716,7 @@
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
-msgstr "Kunglig vakt"
+msgstr "Livgardist"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:20
 msgid ""
@@ -6734,9 +6724,9 @@
 "of the army. They are deployed only in critical situations and, so far, have "
 "always succeeded in their assigned tasks."
 msgstr ""
-"Soldaterna hos den kungliga vaktstyrkan handplockas från de bästa och "
-"starkaste inom armén. De sänds endast i strid vid extrem fara och har "
-"hittills inte misslyckats någon gång."
+"Soldaterna i det kungliga livgardet handplockas från de bästa och starkaste "
+"inom armén. De sänds endast i strid vid extrem fara och har hittills inte "
+"misslyckats någon gång."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:18
 msgid ""
@@ -7074,7 +7064,6 @@
 msgstr "Spjutbärare"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
 "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
@@ -7082,7 +7071,8 @@
 "defending."
 msgstr ""
 "Spjutbäraren är kärnan i människoarméerna. Dessa unga soldater får "
-"grundläggande stridsträning och sänds till fronten för att göra grovgörat."
+"grundläggande stridsträning och sänds till fronten för att göra grovgörat. "
+"På grund av sitt vapens längd har de alltid första slaget."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
@@ -7138,7 +7128,7 @@
 "Tjuvarna är snabbfotade och gäckande, vilket gör dem svåra att träffa. De är "
 "skickliga på att attackera sina fiender bakifrån, vilket har som effekt att "
 "tjuven gör dubbel skada om hans fiender är upptagna med en motståndare på "
-"andra sidan. Då tjuvar har en kaotisk livsåskådning, så slåss de bättre på "
+"andra sidan. Då tjuvar har ett kaotiskt sinnelag, så slåss de bättre på "
 "natten än dagen."
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
@@ -7868,9 +7858,8 @@
 msgstr "I/O-fel vid läsning från fil"
 
 #: src/game.cpp:953
-#, fuzzy
 msgid "Get More Campaigns..."
-msgstr " ,Hämta fler kampanjer..."
+msgstr "Hämta fler kampanjer..."
 
 #: src/game.cpp:954
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
@@ -7922,18 +7911,16 @@
 msgstr "Namn"
 
 #: src/game.cpp:1056
-#, fuzzy
 msgid "Author"
-msgstr "törnen"
+msgstr "Författare"
 
 #: src/game.cpp:1057
 msgid "Downloads"
-msgstr ""
+msgstr "Nerladdningar"
 
 #: src/game.cpp:1058
-#, fuzzy
 msgid "Size"
-msgstr "Siren"
+msgstr "Storlek"
 
 #: src/game.cpp:1077
 msgid "B"
@@ -8069,7 +8056,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1061
 msgid "Alignment"
-msgstr "Livsåskådning"
+msgstr "Sinnelag"
 
 #: src/help.cpp:1065
 msgid "Required XP"
@@ -9024,60 +9011,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:126
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "&random-enemy.png,Random"
-#~ msgstr "&random-enemy.png,Slumpval"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Lojalister"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Rebeller"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Nordbor"
-
-#~ msgid "&undead-necromancer.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-necromancer.png,Vandöda"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Knalgan Alliance"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Knalgas allians"
-
-#~ msgid "&drake-flare.png,Drakes"
-#~ msgstr "&drake-flare.png,Drakfolket"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Humans"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Människor"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Elves"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Alver"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Orcs"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Orcher"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Dwarves"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Dvärgar"
-
-#~ msgid "&saurian-soothsayer.png,Saurian"
-#~ msgstr "&saurian-soothsayer.png,Ã?dleman"
-
-#~ msgid "&human-general.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-general.png,Lojalister"
-
-#~ msgid "&elvish-marshal.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-marshal.png,Rebeller"
-
-#~ msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warlord.png,Nordbor"
-
-#~ msgid "&undead-lich.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-lich.png,Vandöda"
-
-#~ msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
-#~ msgstr "&elvish-lord.png,Ljusets allians"
-
-#~ msgid ",Name,Version,Author,Downloads,Size"
-#~ msgstr ",Namn,Version,Författare,Hämtningar, Storlek"
-
-#~ msgid "Melee"
-#~ msgstr "Närstrid"You are on the gna.org mail server.

Generated by mhonarc, Tue Sep 20 16:45:14 2005